Жүйнек ауылдық округі бойынша 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет

2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет ауылдық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.

Бұл құжат Қаржы министрлігі «Қазақстан Ресубликасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жәтілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы №112-VI ҚРЗ Заңымен Бюджет кодексі «Азаматтық бюджет»   67-1 бабына сәйкес әзірленді.

2018-2020 жылдарға арналған Түркістан қалалық мәслихаттың         2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/136-VI шешімімен бекітілген.

2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет ауылдық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.

2018 - 2020 жылдарға арналған бюджеттің түсімдер құрылымы

     

/мын теңгеде/

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

3

4

5

Түсімдер

226 488,0

238 463,0

240 380,0

оның ішінде:

 

 

 

Салықтық түсімдер

7 033,0

8 120,0

8 406,0

Салықтық емес түсімдер

284,0

290,0

320,0

Трансферттердің түсімдері

219 171,0

230 053,0

231 654,0

Бюджеттік кредитті өтеу

0,0

0,0

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

0,0

0,0

 

 

Түркістан қаласы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттің шығыстары

       

/мын теңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Шығыстар барлығы

226 488

238 463

240 380

оның ішінде:

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 781

29 839

30 848

Қорғаныс

0,0

0,0

0,0

Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық,сот, қылмыстық атқару қызметі

0,0

0,0

0,0

Білім беру

157 820

188 734

189 787

Денсаулық сақтау

20

50

50

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 914

3 045

3 103

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

769

1 350

1 510

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

6 375

7 445

7 582

Басқалар

27 809

8 000

7 500

 

 

2018 жылға арналған бюджеттің шығыстар құрылымы

1

2

3

Шығыстар барлығы/мын теңгеде/

226 488

100%

оның ішінде:

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 781

13,59 %

Білім беру

157 820

69.,%

Денсаулық сақтау

20

0,01 %

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 914

1,29 %

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

769

0,34 %

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

6 375

2,82 %

Басқалар

27 809

12,27 %

 

Білім беру саласындағы іс-шараларды іске асырауға бағытталған шығыстар

       

/мын теңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Білім беру шығыстары, барлығы

157 820

188 734

189 787

оның ішінде:

 

 

 

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау

155 221

185 632

186 586

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 599

3 102

3 201

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы          іс-шараларды іске асырауға бағытталған шығыстар

       

/мын теңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Әлеуметтік сала шығыстары, барлығы

2 914

3 045

3 103

оның ішінде:

 

 

 

Әлеуметтік қамсыздандыру

2 914

3 045

3 103