Түркістан қаласының 2016 жылға арналған даму бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат

Түркістан қаласының 2016 жылға арналған даму бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат  
Есепті жыл:     2016 жыл
Іске асырудың кезеңі (мемлекеттік бағдарламалар, аумақтарды дамыту бағдарламалар үшін): 2016-2020 жылдар
Мемлекеттік орган: Түркістан қаласы әкімдігінің «Экономика және қаржы бөлімі» ММ-сі
1. Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат
 
Атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауапты орындаушылар Оның ішінде Қаржыландыру коздері Бюджеттік бағдарламаның коды Орындалуы туралы ақпарат
Базалық бастапқы мәні 2016 жыл жоспар факт  
1 Бағыт: экономика
Мақсат: Жоғары өндірісті иновациялық технологияларын енгізу негізінде өңірдің экономикасын шапшанды дамыту
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
Нысаналы индикатор:
1 Өнеркәсіп өнімінің көлемі млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 12982,8 12982,1 13677,8     Ағымдағы жылдың  қаңтар-желтоқсан  айларында өнеркәсіп өнімі 13677,8 млн.теңгені құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда (11701,7 млн.теңгеге) 104,0пайызды құрады.
2 Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 103,6 103,6 104     2016 жылдың 12 айында  өндірілген өнімнің  нақты көлем индексі  104,0 пайызға орындалды.
3 Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің көлемі млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 466 466 489,2     Кен өндіру өнеркәсібі  ағымдағы жылдың 12 айына 489,2 млн.теңгеге өнім өндіріп, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда  (351,9 млн.тг) кезеңімен салыстырғанда 4,0 пайызға артты.  
4 Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 101 101 105,2      Кен өнімнің нақты көлем   индексі өткен жылмен салыстырғанда 105,2 пайызға орындалды. 
5 Өңдеу өнеркәсібі өнім көлемі млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 10861,9 10861,2 11373,5     Өндеу өнеркәсібі бойынша ағымдағы жылдың 12  айында өндірген өнім көлемі 11373,5 млн теңгені құраса, өткен жылдың тиісті кезеңімен  салыстырғанда 9791,1  (млн.теңге)103,9 пайызға орындалды.
6 Тамақ өнімдерін өндіру млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 6413,7 7086 6734,1     Тамақ өнімдерін өндіру саласы   ағымдағы жылдың 12 айында 6734,1 млн.теңгені  құрап, өткен жылмен салыстырғанда  (5736,9 млн.теңге жеткізіп ) 103,1 пайызға орындалды.
7 Тоқыма бұйымдарын өндіру млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 676,6 676,6 782,9     Жалпы жеңіл өнеркәсібі бойынша  тоқыма бұйымдарын өндіру   ағымдағы  жылдың 12 айында 782,9 млн.теңгеге орындалып, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (706,7млн.теңге ) 109 пайызға орындалды.
8 Киім өндіру млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 32,2 32,2 35,7     Ағымдағы жылдың 12 айында,   киім өндіру саласы бойынша  35,7 млн теңгенің өнімі шығарылып, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (27,4 млн.теңге) 31,1 пайызға өсті.
9 Резеңке және пластмасса бұымдарын өндіру млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 123,5 123,5 69,2     Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру саласында  ағымдағы жылдың 12  айында 69,2 млн.теңге, өнім шығарып өткен  жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (135,7 млн.теңге) 59,1 пайызға орындалды.
10 Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 3448,6 2748,7 3471,9     Ағымдағы жылдың қаңтар-желтоқсан айларында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру  саласы  2923,7 млн.теңге өнім өндірсе өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда   (2765,9 млн.теңге) 100,4 пайызға орындалды.
11 Машина жасау млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 97,5 65 68,3     Машина жасау саласы ағымдағы жылдың 12 айында 68,3 млн.теңгеге қызмет көрсетіп өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (118,7млн.теңге) орындалу пайызы 52,7 құрады.
12 Жиһаз жасау млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 69,8 129,2 176,7     Жиһаз жасау саласында  176,7 млн.теңгеге өнім шығарып, өткен жылдың тиісті кезеңімен  салыстырғанда  (104,2 млн.теңге)  125,9 пайызға артты.
13 Өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 103,6 103,6 103,9     Өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі, ағымдағы жылдың 12 айында 3,9 пайызға орындалды.
14 Тамақ өнімдерін өндіру % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 104 100,8 103,1     Тамақ өнімдерін өндіру НКИ 3,1  пайызға өсті.
15 Тоқыма бұымдарын өндіру % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 100,1 100,1 109     Тоқыма бұйымдарын өндіру  НКИ 109 пайызға орындалып отыр.
16 Киім өндіру % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 100,1 100,1 131,1     Киім өндіру НКИ өткен жылмен салыстырғанда 31,1 пайызға артты.
17 Резеңке және пластмасса бұымдарын өндіру % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 100,1 40 59,1     Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда  59,1 пайызға орындалды.
18 Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 106 90 111,9     НКИ-ін өткен жылмен салыстырғанда 100,4  пайызға орындалды
19 Машина жасау % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 100 40 52,7     «Ақ-берен» ЖШС-ің меншік иесі өзгеріп, кызмет көрсету аясы жыл өткен сайын қысқаруда 2016 жылдың 12 айында машина жасау саласында көрсетілген кызмет 68,3млн.теңгені  құрап 52,7 пайызды құрап отыр.
20 Жиһаз жасау % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 102,2 107 176,7     Жиһаз жасау саласында өнім көлемі 12 айда 176,7 млн теңгеге құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен  салыстырғанда  25,9  пайызға артты
21 Электрмен жабдықтау, газ беру көлемі млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 1200 1200 1309,4     Электрмен жабдықтау, бу беру көлемі бойынша ағымдағы жылы, 1309,4 млн.теңге өткен жылмен  салыстырғанда (1127,6 млн.теңге) 19,4 пайызға артты
22 Электрмен жабдықтау, газ берудің нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 101,1 101,1 118,1     өнім көлемі нақты көлем индексі өткен жылмен салыстырғанда  18,1 пайызға артты.
23 Сумен жабдықтау көлемі млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 455 455 505,7     Сумен жабдықтау көлемі  өткен жылы (431,1 млн теңге) салыстырғанда   74,6 млн.теңгеге өсті.
24 Сумен жабдықтаудың нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 101,1 101,1 118     Сумен жабдықтаудың нақты көлем индексі  өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 18,0 пайызға өсті.
іс-шаралар жоспары
1 Өнеркәсіп салаларын дамытудың жыл сайынғы қарқынын  қамтамасыз ету млн. теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ   12982,9   қаржы талап етілмейді   Ағымдағы жылдың  қаңтар-желтоқсан  айларында өнеркәсіп өнімі 13677,8 млн.теңгені құрап. Өткен жылмен салыстырғанда (11701,7 млн.теңгеге)  1976,1 млн.тг.ал межелі жоспармен салыстырғанда 695,7 млн.тг өнім көлемі артты
2 Индустрияландыру карта, "Өнімділік - 2020",  "Бизнестің жол картасы - 2020", бағдарламалар шеңберінде кәсіпорындарға қолдау алуға ықпал ету млн. теңге КИИДжТ басқармасы КжТБ           2016 жылы индустрияландыру картасына 5 жоба енді, "Өнімділік 2020"-өтініш түспеді кәсіпкерлерден , "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы бойын ағымдағы жылы 13 жобаға қолдау көрсетілді
3 Мемлекеттік органдардың, жер қойнауын пайдаланушылар мен жүйе құраушы кәсіпорындардың сатып алуында жергілікті өнім үлесін ұлғайту (өсу резерв) млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ           Қала бойынша 15 жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындар бар. Қалада жүргізіліп жатқан құрылыс нысандарында ЖСҚ сәйкес жергілікті тауар өндірушілердің өнімі пайдалануда
4 Тоқтап тұрған өнеркәсіп алаңдарын пайдалану              (өсу резерв) млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ           «ШТФ» ЖШС-ын жеке кәсіпкер Б.Ебергенов сатып алып, ғимаратынан балабақша ашты. Кәсіпорын бүгінгі таңда  қонақ үйі мен балабақшаға арнап жиһаз және төсек жабдықтарын  шығарып өз қажетін өтеуде
5 Индустрияландыру Картаны қолдау шеңберінде кәсіпорындармен бірлесе бағдарламаларды  іске асыру оның ішінде: млн. теңге КИИДжТ басқармасы КжТБ           2016 жылы 197 жаңа жұмыс орынды құрайтын жоба құны 1599,2 млн.тенгеге 5 жоба Индустрияландыру картасына  еңгізілді. Жобалардың толық іске асырылу мерзімі 2017жылға жоспарланған. құрылыс материалдарын шығару жобалары :  «Айбек ЛТД» ЖШС, «Мобелла» ЖШС,«Жәрдем-НГ» ЖШС және корпустық ,жұмсақ жиһаз жасайтын
6  «Grand Miks»-корпустық жиһаз бұйымдарын шығаратын жеке кәсіпорнын іске қосу млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ   200   Жеке қаржысы есебінен   Индустрияландыру картасына енгізіліп ағымдағы жылдың желтоқсан айында іске қосылды.
Агроонеркәсіп кешенін дамыту  
Мақсат: Экономиканың аграрлық секторының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету,сыртқы нарықта алдыңғы қатарлы орындарды алу мақсатында ішкі нарықтың қажеттілігін қанағатандыратын ауыл шаруашылығы өнімдерінің  көлемін тиімді
Нысаналы индикатор:                  
1 Ауыл шаруашылығы өнімінің (көрсетілген қызметтердің) нақты көлем индексі, %-бен % Статистика басқармасының мәліметі АШжЖҚБ 105,1 103,3 106,5 Қаржыландыру талап етілмейді   2016 жылы жалпы өнім көлемі 37186,3 млн теңгені құрап, нақты көлем индексі 106,5 пайызға орындалды  Оның ішінде егін шаруашылығы 109,6 пайыз, мал шаурашылығы 102 пайыз. 
2 Өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі, %-бен % Статистика басқармасының мәліметі АШжЖҚБ 103,4 103,4 109,6 Қаржыландыру талап етілмейді  
3 Мал шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі, %-бен % Статистика басқармасының мәліметі АШжЖҚБ 102 102 102 Қаржыландыру талап етілмейді  
4 Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар % Статистика басқармасының мәліметі АШжЖҚБ 115 105 147,4 Жеке қаржысы есебінен   ж/к «А.Сиздиков» шағын құс фабрикасы 190 млн. теңге, ж/к «Қанжігіт А» жылыжай кешені 190 млн теңге, көкөніс сақтау қоймасы 35 млн. теңге, «Ныш-Ер» ЖШС көкөніс сақтау қоймасы 15 млн теңге, «Мұстапаева Ж» ш/қ мал бордақылау алаңы 705 млн теңге,   жалпы 1135 млн теңге  көлемінде негізігі капиталға инвестиция салынып, жылдық жоспар147,4 пайызға орыдалды. 
5 Тамшылатып суғару әдісін ендіру, га га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 1000 1000 2443,5 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 244 пайызға орындалды.
6 Жылыжайлар көлемін ұлғайту, га га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 7 7 7,7 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 110 пайызға орындалды
7 Егіс көлемін ұлғайту га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 40,5 40,5 43,66 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 100 пайызға орындалды.
  Оның ішінде үй іргелік жерлерді игеру га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 3300,3 3300,3 3300,3 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 100 пайызға орындалды.
8 Жаңадан қосылатын жердің көлемін ұлғайту га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 300 300 533,5 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 177,8 пайызға орындалды
10 «Алтын асық» бағдарламасы бойынша алынатын тұсақ мал бас Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 2020 2020 8663 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 4,3 есеге артық  орындалды
11 «Құлан» бағдарламасы бойынша жылқы алу бас Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 101 101 206 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 2 есеге артық  орындалды
12 «Сыбаға» бағдарламасы бойынша алынатын мал басы бас Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 1157 1157 7132 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 6,2 есеге артық  орындалды
13 Жұршылық шаруашылықтағы табынға бұқа алу бас Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ 20 20 95 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 4,7 есеге артық  орындалды
Іс-шара
1 Ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету бойынша ықпал ету бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   92 92 Жеке қаржысы есебінен   92 бірлік жаңа техникалу алу жоспарланып, 95 бірлік жаңа техника алынды. Жоспар 103,3 пайызға орындалды  
2 Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі мың га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   43,6 43,66 Жеке қаржысы есебінен   Жылдық жоспар 100 пайызға орындалды.
3  Қала халқын жыл бойы жеміс-жидек пен көкөніспен жылыжай алқаптарын кеңейту есебінен қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдау га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   7 7,7 өзіндік қаржы, несие, лизинг   Жылдық жоспар 110 пайызға орындалды
млн.тг. АШжЖҚБ   280 280    
4 Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге қарқынды ылғал, ресурс үнемдейтін технологияларды қолдану үшін  шаралар қабылдау га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   1000,0 2443,5 өзіндік қаржы, несие, лизинг   Жылдық жоспар 244 пайызға орындалды.
млн.тг. АШжЖҚБ   100 100    
Терең қопсыту әдісін қолданумен егістік көлемін ұлғайту тыс.га  Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   8,9 6630     Жылдық жоспар 102 пайызға орындалды.
5 Қарқынды бау шаруашылығын дамыту га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ     13 өзіндік қаржы, несие, лизинг   2016 жылы 13 гектар жерге қарқынды бау егілді.
О.і бау    
жүзім          
  млн.тг.          
6 Мал шаруашылығы өнімдерін ұлғайту, о.і.                  
ет (тірі салмақта) мың тонна Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   14,7 14,7     Жылдық жоспар 100 пайызға орындалды.
сүт мың тонна       63,7 62,4     Жылдық жоспар 97,9 пайызға орындалды.
жұмыртқа млн. Дана       10,4 10,2     Жылдық жоспар 98 пайызға орындалды.
7 Ірі  және орта, шағын мал бордақылау алаңдарын салу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   230 245 өзіндік қаржы, несие, лизинг   Жылдық жоспар 106,5 пайызға орындалды.
О.і Ірі бордақылау алаңдары   1 1  
Шағын және орта бордақылау алаңдары        
  млн.тг.   46 46  
8 Ірі  және орта, шағын жанұялық сүт фермаларын салу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   39 44 өзіндік қаржы, несие, лизинг   Жылдық жоспар 112,8 пайызға орындалды.
О.і Ірі жанұялық фермалар        
Шағын және орта жанұялық фермалар   39 44  
  млн.тг.   37,2 37,8  
9 Құс фермаларын салу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   1 1 өзіндік қаржы, несие, лизинг   “Яссы құс” ш/қ-ы етті және жұмыртқа бағыттағы шағын құс өсіру фермасын салу жобасының І-ші кезеңі 2016 жылы іске қосылып, 12 мың бас етті бағыттағы және 22 мың бас жұмыртқа бағыттағы тауық өсірілуде
О.і Ірі құс фермалары        
    млн.тг.        
10 Құрама жем өндіру кәсіпорындаруын ашу мың.тн Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ     1 өзіндік қаржы, несие, лизинг   Шаға ауылдық округінен "Мамлакат" ш/қ ның тәулігіне 15 тн құрама жем дайындау цехы іске қосылды.
млн.тг.          
11 Ауыл шаруашылығв өнімдерін қайта өңдеу бойынша кәсіпорындарды ашу  бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ       өзіндік қаржы, несие, лизинг    
Ет өнімдерін өңдеу        
Сүт өнімдерін өңдеу (шұбат, қымызды қайта өңдеу, ұнтағын шығару)        
Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу        
  млн.тг.          
14 Жаңадан қосылатын суармалы жерлердің көлемі мың.га Қала  әкімдігіне  ақпарат АШжЖҚБ   0,3 0,3     Жылдық жоспар 177,8 пайызға орындалды
Шағын және орта бизнес, сауда
Мақсат – шағын және орта бизнесті дамыту үшін жағдайлар жасау және ШОК (шағын және  орта кәсіпорын)  ЖӨӨ үлесін арттыру
1 Тіркелген жалпы көлемдегі  шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 98 98 98     2016 жылдың 12 айында 13021 тіркеліп, оның ішінде 12 700 кәсіпорын субъектісі белсенді жұмыс істеп тұр. Жұмысшылар саны 33308ге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда (32654 адам) 102,0  пайызға артты. Өнім көлемі  87,2 млрд. теңгені құрап өткен жылмен салыстырғанда (85,5 млрд.теңге) 102,0 пайызға ұлғайды. Салық түсімі 1 657,1 млн.теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (1589,2млн.тг) 104,2 пайызға орындалды. 
2 Бөлшек сауданың нақты көлем индексі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 101 100,1 100,8     Ағымдағы жылдың  12 айында бөлшек сауда айналымы 16839,4 млн теңгені құрап 100,8 % (обл. 100,8%) құрады.  Себебі халықытың сұранысы (тұрмыстық техника, автокөлік, дәрі-дәрмек, акциздік тауарлар, сантехника және оның бөлшектерінің) қымбаттауына байланысты халықтың тауарларды сатып алу қабілеттілігі төмендеген.
3 Бөлшек сауда қызметі түрімен сауда алаңы 2000 шаршы метрден кем емес сауда объектілерінің санын ұлғайту бірлік Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 1 1 1     2016 жылы 24 желтоқсанда 2333 ш.м. көлемі бар "Шапағат" сауда үйі пайдалануға берілді 
ІС-ШАРА                  
1 Өңірде кәсіпкерлікті дамыту бойынша семинар жиналыстар, семинар тренингтер, дөңгелек үстелдер өткізу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ       қаржы талап етілмейді   2015 жылдың 12 айында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 2695 азаматқа түрлі қызметтер көрсетілген. 2016 жылдың 12 айында 3317 азаматқа қызметтер көрсетілген. Қызмет көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 123,1 пайызды құрады.
2 Түркістан қаласы мен елді мекендегі кәсіпкерлік мектептерінде өзін өзі қамтыған халықты кәсіпкерлік қызметіне тарту, сонымен қатар, бизнес жүргізуді жақсарту үшін кәсіпкерлерді оқыту адам Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ   10       2015 жылдың 12 айында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 2695 азаматқа түрлі қызметтер көрсетілген. 2016 жылдың 12 айында 3317 азаматқа қызметтер көрсетілген. Қызмет көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 123,1 пайызды құрады.
3 «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіпкерлік қызметін қолдау бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ   0       «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша 13 жобаның қаржыландырылуын ұйымдастыру қажет болса,12 айдың қорытындысы бойынша 51 жоба ұсынылып, 13  жоба мақұлданған
4 «Максимум» АИО» ЖШС арқылы кәсіпкерлерге несие ұсыну бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ   3       «АОИ «ОҢТҮСТІК» ЖШС-сі және «Ырыс» МҚҰ арқылы берілгені180 адам 581,9 млн теңге қаржыланған
5 "Қазақстан  барысы-2050"  сауда орталығының құрылысы бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ           "Қазақстан барысы-2050" сауда орталығының құрылыс жұмыстары басталып жүргізілуде. Сауда орталығын пайдалануға 2019 жылы беріледі деп жоспарлап отыр.
млн.тг.          
6 "Тұран" ШҚ құрт өнімдерін  шығаратын цех ашу бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ           "Тұран" ШҚ сүт өнімдерін қайта өңдеу зауыты 2015 жылы іске қосылды. 2017жылға құрт өнімдерін шығару цехты іске қосуды жоспарлап отыр. 
млн.тг.       ЖК  
7  Түркістан "логистикалық орталық" құрылысы млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ       ЖК   Түркістан қаласы әкімдігінің 30.05. 2014 жылғы № 767 қаулысымен  сауда-логистикалық орталығына 20,0 гектар  жер телімі бөлінді. Инфрақұрылым жүргізу үшін 243,9 млн.теңге нақтыланды. ХСМУ "Шымкент меллорация"  жеңімпаз болып, құрылыс жұмысын бастады.Құрылыстың аяқталу мерзімі 2017ж
мың ш.м.          
8 ЖК Т.Махмұтқызының " Тұмар" сауда орталығының құрылысы бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ           Тұмарсауда орталығы 2017 жылы іске қосуды жоспарлап отыр
млн.тг.       ЖК  
9 "Бизнес жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы, "Өнімділік-2020", "Экспортер" бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ           2017ж индустриалды аймақтың жанынан агропарк жылыжай кешеніне 30 га жер телімі бөлініп, құрылыс жұмыстар жүргізіледі 
10 "Яссы" базарын заманауи форматқа келтіру және ұлғайту жобасы млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ       ЖК    
11 Агропарк жылыжай кешені 30 га бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет КжТБ            
Инновациялар және инвестициялар
  Мақсат – Өңірдегі инвестициялық климатты жақсарту
  Облыстың негізгі капиталына салынған жалпы инвестициялар көлеміндегі аудан/қала инвестициясының үлесі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 4,4 4,4 5,4     Облыстың негізгі капиталына салынған жалпы инвестиция 380569,5 млн.тенге,қала ағымдағы жылдың 12 айында 20679,4 млн.теңге,оның ішінде бюджеттік емес инвестиция 12999,4 млн.теңге құрады, өткен жылмен салыстырғанда  (19749,6 млн.теңге) көлеміндегі инвестицияның үлесі 5,4  пайызды құрады.2015 жылы обл инвестиция 416028,6 млн.теңге, бюджеттік емес 11912,8 млн.теңге.
  1000 адамға шаққанда негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі мың теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 78400000 64200000 79900000     Жалпы негізгі капиталға инвестиция ағымдағы жылдың  12 айында  20679,4 млн.теңге, халық саны  258 703 адам. 2015 жылдың 12 айында 19749,6 млн.теңге, халық саны  256275 адам
  Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі % Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 11 11 12,2     Өнімдік және үдерістік инновациялар б-ша кәсіпорындар саны 82, бары 10  (10/82*100) деңгейі 12,2 пайыз
  Өндірілген инновациялық өнім көлемін ұлғайту мың теңге Статистика басқармасының мәліметі КжТБ 700000000 700000000 1010100000     Өндірілген инновациялық өнім көлемі жоспар144,3 пайызға орындалды.  Жылына 1 рет шығады.
  ІС-ШАРА                  
  Облыс аудан, қалаларында индустриалдық аймақтарды құру және дамыту млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ       жеке қаражат   Түркістан қаласындағы индустриалдық аймақта (40 га) 847,0 млн теңгеге инфрақұрылым жүйелері жүргізілген. Жалпы аймақта 8865,5 млн.теңге, 14  жоба, 720 жұмыс орны құрылады. (Индустриалды аймақтын  34,4 гектарында  14 орналастырылған болса, 5,6 га   инфрақұрылым  жүйесі  құрап отыр.)
  Жаңа өндірістерді құру бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға жәрдемдесу млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат КжТБ       жеке қаражат   Бүгінгі таңда  жоба құны 610,0 млн.теңгеге 4 жоба іске қосылып, 128 жаңа жұмыс орны ашылды
Бағыт: 2 Әлеуметтік сала
Білім беру
Білімнің сапасын, қолжетімділігін, тартымдылығын жетілдіру және балалардың заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру
Орта білім беру жүйесінде сапалы көрсеткіштерге қол жеткізу
Іс-шаралар:
1 Мектеп бітірушілердің арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 68,2 68,2 68,9     2016 жылы 11 сыныпты 2631 оқушы бітірді.Оның ішінде білімді өте жақсы, жақсы меңгерген бала 1815 болды.
2 Жаратылыстану-математика пәндері % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 60,2 60,2 60,2     5-11 сыныпта оқитын 29302 оқушының 17629-і «4», «5»-ке оқып, ол 60,2% құрап отыр.
3 Қоғамдық гуманитарлық пәндер % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 75,8 75,8 75,8     5-11 сыныпта оқитын 29302 оқушының 22224-і «4», «5»-ке оқып, ол 75,8% құрап отыр.
4 Жоғары педагогикалық білімі бар педагогтардың үлесі % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 96,4 96,6 96,6     Білім бөліміне қарасты мекемелерде қазіргі таңда 5486 педагог қызмет етеді. Оның 5299 жоғары білімді.
5 Оның ішінде ауылда % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 93,5 96,7 97,7     Білім бөліміне қарасты мекемелерде 5486 педагог қызметкерлердің 2406 ауылдық округтердегі мектептерде қызмет етеді. Оның 2327 жоғары білімді болып, 96,7% құрайды.
6 Халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың (ғылыми жобалар), ғылыми жарыстардың жеңімпаздары болып табылатын оқушылар саны адам Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 2 2,0 2,0     Дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушысы Жұман Әліасқар «Математика және жобалау» халықаралық ғылыми конкурсында халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орнының грантын жеңіп алды.                                                              Абай атындағы №31 жалпы орта мектептің 6 сынып оқушысы Төребек Жамбыл математика пәнінен «Черноризец Хабар» халықаралық Болгар Мемлекеттік олимпиадасының «Алтын медаль» иегері атанды.
7 Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 16 16,0 21,3     2016 жылдың соңындағы есеп бойынша  мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы саны 2250, оның ішінде инклюзивтік біліммен қамтылғандардың саны-480.
8 Мектептердің жалпы санының ішінде инклюзивтік білім беру үшін жағдайлар жасалған білім беру ұйымдарының үлесі % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 35 35,0 36,9     2016-2017 оқу жылында тағы 4 мектептің базасында  инклюзивтік білім беру үшін жағдайлар жасалып, 2016 жылдың 12 айында  инклюзивтік білім беру үшін жағдайлар жасалған ұйымдарының үлесі 36,9 % болды.
9 Балалардың (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 80,2 82,7 82,7     Жалпы 3-6 жастағы баланың  21664 мектепке дейінгі ұйымдарға қамтылуы тиіс. Бүгінгі таңда 32 мемлекеттік бабабақшаға 6145 бала, жекеменшік 22 бабақшаға 2555 бала, 63 шағын орталықтарға  9209 бала, барлығы 17909  қамтылып, 82,7 % болып отыр.
10 Мектепке дейінгі (3-6 жас) білім алуға мұқтаж балалар саны төмендету үшін ашылған жаңа орындардың үлесі % Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі 16 7,2 7,4     2016 жылы жаңадан 2 мемлекеттік (Алтын сақа-120 орындық, 280 орындық «Толағай» балабақшасы), 2 жекеменшік (Еркемай, Ғажайып) балабақшалары  ашылды.Жаңадан ашылған орындардың үлесі 7,4 % болып отыр.  
Іс-шаралар:                  
11 Мектеп бітірушілердің ҰБТ-ға дайындық мақсатында сынама тесттер өткізу, білім сапасын арттыру бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі           2016 жылы  ҰБТ қорытындысы бойынша мектеп бітірушілерден  1493-і қатысып, орташа білім көрсеткіші – 81,58 балды құрады. Бітіруші түлектерден «Алтын белгі» белгісін – 66 оқушы, «Үздік» аттестатты – 40 оқушы ақтады.
12 Іс тәжірибе алмасу семинарлар өткізу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі           2016  жылы жалпы  іс- тәжірибе  алмасу мақсатында  74 семинар өтті. Оның ішінде  республика 1,  облыстық деңгейде 2 семинар ұйымдастырылды.  Атап айтқанда  «Интернет-технологиялар арқылы тәжірибе алмасу жағдайында желілік қауымдастық ұйымдастыру», «Қазақ тілі  мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың жобалаушылық-зерттеушілік әрекеттік дағдыларын қалыптастыру», «Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың сұрақ қою дағдыларын қалыптастыру»  тақырыптарында мұғалімдердің өзара іс-тәжірибе алмасу  семинарлары ұйымдастырылды. Жалпы өтілген семинарларға 2958 мұғалім қатысты.
13 "Жаңа форматтағы білім беру жолдары" тақырыбында семинар бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі           «Жаңа форматтағы білім беру жолдары» тақырыбында  жалпы білім бөліміне қарасты мектептерде 82 семинар ұйымдастырылып, олардың 2 облыс көлемінде өтті. Атап айтқанда  «Жаңа білім мазмұнына көшу арқылы ұлттық сананы жаңғырту»,  «Үштілділікті оқыту жағдайында  тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын қалыптастырудағы әрекеттестік білім беру мазмұнын жаңартудың маңызды бөлігі», «Білім мазмұнын жаңарту аясында педагогтің кәсіби қалыптасу моделін жүзеге асыру»  тақырыптарында семинарлар өткізілді. Семинарларға 3897 мұғалім қатысты. 
14 "Мектеп психологтарының мүмкіндігі шектеулі инклюзивті сыныптардағы оқушылардың ата-аналарына психологиялық қолдау көрсету" тақырыбында аймақтық семинар өткізу бірлік Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі           Білім бөліміне қарасты мектептерде мектеп психологтарының мүмкіндігі шектеулі инклюзивті сыныптардағы оқушылардың ата-аналарына психологиялық  қолдау көрсету мақсатында 2 қалалық семинар өткізілді.Атап айтсақ мектеп психологтарымен «Дамыту ойындары арқылы психологиялық дамуы тежелген балалардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру тақырыбында, ал ата-аналарға  «Инклюзивті сыныптардағы балалардың эмоциялық ақыл-ойын дамыту» мақсатында әдістемелік көмек ретінде өткізілді. Жалпы семинарға 85 педагог-психолог, 43 ата-аналар қатысты
15 Оқушылардың пәндік олимпиядасы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,2 0,2 ЖБ 464003 Жұман Әліасқар «Математика және жобалау» халықаралық ғылыми конкурсында халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орнының грантын жеңіп алды. Төребек Жамбыл математика пәнінен «Черноризец Хабар» халықаралық Болгар Мемлекеттік олимпиадасының «Алтын медаль» иегері атанды.
16 "Өнерлі ұстаз" байқауы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,12 0,12 ЖБ 464003 Байқау 2016 жылдың 29 қарашада №24 жалпы орта мектеп базасында өткізілді
17 Оқушылардың ғылыми жоба жарысы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,1 0,1 ЖБ 464003 ҚР Білім және ғылым министірлігінің 8.08.2014ж. №340 бұйрығына және қалалық білім бөлімінің жылдық жұмыс жоспарына сәйкес 2015-2016 және 2016-2017 оқу жылдарының іс-шарасында бекітілген
18 Мұғалімдердің тамыз педагогикалық оқу млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,3 0,3 ЖБ 464003 Түркістан қаласы бойынша 65 жалпы орта, 1 негізгі орта, 7 бастауыш мектептерде 5486 мұғалім жұмыс істейді. 2015-2016 оқу жылдары 51 жоғарғы орындарын бітірген жас мамандар жұмысқа қабылданды
19 Мұғалімдердің пәндік олимпиадасы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,12 0,12 ЖБ 464003 2016 жылы 28 қазанда №27 жалпы орта мектептің базасында өткізілді
20 "Жас маман" байқауы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,15 0,15 ЖБ 464003 Байқау 2016 жылы 8 желтоқсанда Ш.Ниязов жалпы орта мектебі базасында өткізілді
21 "Жыл мұғалімі" байқауы млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   0,15 0,15 ЖБ 464003 Байқау 2016 жылдың желтоқсан айының 10 жұлдызында өткізілді
22 Білім беру ұйымдарын оқу әдәстемелік  кешендермен қамтамасыз ету (2016жылы-1 сынып, 2017жылы-2,5,7 сыныптар, 2018 жылы-3,6,8,10 сыныптар, 2019 жылы-4,9,11,12 сыныптар) млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   244,9 244,9 ЖБ 464003 Оқу әдестемелік кешендермен толығымен қамтамасыз етілді: - 1,8 сынып оқушылары  (комплект); - 4 сынып оқушылары ағылшын тілімен; - 9 сынып оқушылары дін тану негіздері кітаптарымен. 
23 Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   134 134 ЖБ 464003 Әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына: -демалыс лагеріне 166 балаға жолдама беруге –2,9  млн теңге,  -3313 оқушыны бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етуге-123,8 млн теңге, -278 оқушыны киіммен қамтуға- 7,0 млн.тенге -мектеп бітіруші жетім балаларға- 0,3 млн.тенге -барлығы: 134,0 млн теңге игерілген.
24 Күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлуметтік қолдау млн. теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   9,9 9,9 ЖБ 464003    0-4 класс оқушыларын қоғамдық көлікте тегін тасымалдау қызметіне  9,9 млн теңге қаралып, жаратылды.
25 М.Әбенова атындағы жалпы орта мектебіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   58,0 58,0 ЖБ 464067 20.08.2016ж. Қабылдау актісі
26 №1 А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   33,5 33,5 ЖБ 20.08.2016ж. Қабылдау актісі
27 Шорнақ жалпы орта мектепбіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   52,7 52,7 ЖБ 20.08.2016ж. Қабылдау актісі
28 №4 С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   91,7 91,7 ОБ 19.08.2016ж. Қабылдау актісі
29 №10 Әл-Фараби атындағы жалпы орта мектебіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   34,3 34,3 ОБ 20.08.2016ж. Қабылдау актісі
30 №31 Абай атындағы жалпы орта мектебіне күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   71,9 71,9 ОБ 29.08.2016 ж. Қабылдау актісі
31 №18 Ж.Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясына күрделі жөндеу млн. теңге Қабылдау актісі Білім бөлімі   74,7 74,7 РБ 464011 Республикалық бюджет еесебінен жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары:  №18 Ж.Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясына-83,1 млн.теңге.  
55 Жетім және ата-анасының қарауынсыз қалған балаларға асыраушыларына қаралған қаражат млн теңге Қала  әкімдігіне  ақпарат Білім бөлімі   45,4 45,4 РБ 464015 Патронаттық тәрбиедегі және қамқоршылық және қорғаншылықтағы әр балаға ай сайын 21210 теңге қаражат есебінен 45,4 млн.теңге қаражат жаратылды  
1. Жастар саясаты 
Іс-шаралар:
1 15-28 жастағы  жастардың жалпы санындағы NEET үлесі, % (NEET-ағыл.  Not education Emhlcyment or Training) % Қала әкімдігіне ақпарат ЖО 6,2 6,2 6,2     Түркістан қаласы бойынша 15-28 аралығындағы  61718 жастардан экономикалық тұрғыдан енжар жастар 3850
2 Жастар ұйымдарының қызметінде қатысатын жастардың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖО 43,2 43,2 43,2     Қала бойынша ЖОО және АОО орындарындағы жастар ұйымдарының саны-43. Белсенді жастар саны -30299 (жалпы жастар 69981) 
3 Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы техникалық және кәсіптік білім беретін орындары түлектерінің жұмысқа орналастырылғандардың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖО 71,8 71,8 84,5     2015-2016 жылдары техникалық және кәсіптік орта арнаулы білім ордаларын бітіргендер саны –1119. Оқуды бітіргендердің техникалық және кәсіптік білім беретін орындарда жұмысқа орналасқандары 946 студент, пайыздық көрсеткіші- 84,5 % пайызды құрап отыр.
4 Типтегі жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖО 6,1 6,1 7,7     Қаладағы 14-24 жастағы  жастардың  саны -49122, техникалық және кәсіптік  біліммен  қамтылған 3765 студент
Денсаулық сақтау
Әлеуметтік сала және адам әлеуетін дамыту,  тұрғындардың өмір деңгейін жоғарылату, сапалы қызметтердің барлық түрлерімен қамтамасыз ету
1 Халықтың өмір сүру ұзақтығының күтілімі жас ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 70,2 70,2 70,2 Қаржыландыру талап етілмейді Халықтың күтіліп отырған өмір сүру ұзақтығы 2016 жылы 70,2 жасқа дейін ұлғаяды. 
2 Ана өлімі 100 000 тірі туылғандарға шаққанда % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 0 0 26,0 Қаржыландыру талап етілмейді Ана өлім-жітімінің 100 мың тірі туылғандарға шаққанда  2016 жылы 12 айда 2 ана өлімі тіркеліп, көрсеткіш 26,0 пайызды құрады (7704 тірі туылғанға шаққанда). 2/7704*100000=26,0 
3 Балалар өлім-жітімі 1000 тірі туылғандарға шаққанда(0-5 жас) % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 10,9 12,8 12,9 Қаржыландыру талап етілмейді Сәби өлім-жітімінің 1000 тірі туылғандарға шаққанда  2016 жылы  12 айда  12,9  көрсеткішті құрады.
4 100 мың адамға шаққанда қан айналымы жүйесінің ауруларынан өлім-жітім % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 160,1 160,1 143,2 Қаржыландыру талап етілмейді Қан айналымы жүйесінің ауруларынан өлім-жітімнің  100 мың адамға шаққанда 2016 жылы 12 айда 143,2 көрсеткішті құрады (365 науқас қан айналым жүйесінің ауруларынан қайтыс болған).
5 100 мың адамға шаққанда онкологиялық сырқаттанушылықтан өлім-жітім % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 53 53,0 50,9 Қаржыландыру талап етілмейді Онкологиядан өлім-жітімнің 100 мың адамға шаққанда  2016 жылы  12  айда  50,9 көрсеткішті құрады  (130 науқас онкопатологиядан қайтыс болған).
6 100 мың адамға шаққанда туберкулезден болатын өлім-жітім % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 2 2 1,2 Қаржыландыру талап етілмейді Туберкулезден өлім-жітімнің 100 мың адамға шаққанда 2016 жылы 12 айда 3 өлім жағдайы тіркеліп,  көрсеткіш  1,2. 
7 15-49 жас ерекшелігі тобындағы адамның иммун тапшылығы вирусының таралуы 0,2-0,65% шегінде % ДСБ стат.есебі Қалалық емхана 0,06 0,06 0,04 Қаржыландыру талап етілмейді 2016 жылға АИТВ ауруларын таралуы 0,06 көрсеткішті ұстап түру  жоспарлануда, 15-49 жас арасында  АИТВ індетімен ауыратын, өткен жылдардан осы күнге дейін 52 науқас тіркеліп,  көрсеткіш 0,04 болды.(52*100/121625=0,04) 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  
Мақсат – Жұмыспен қамтуды және халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қамтамасыз ету
  Нысаналы индикатор                  
1 Жұмыссыздық деңгейі % Статистика есебі ЖҚжӘББ 4,5 5,4 5,3     Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 89602 адам, жұмыссыздар саны 4751 адам. Жалпы жұмыссыздық деңгейі 5,3 пайызды құрады
2 Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-28 жас) % Қала  әкімдігіне мәлімет ЖҚжӘББ 1,5 1,5 1,5     15-28 жас аралығындағы 61718 жастардың 755-і жұмыссыз немесе 1,5%.
3 Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналастырылғандардың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 70 70 83,9     Жұмысқа орналасу бойынша 5770 адам жүгініп, 4843 адам жұмысқа орналасты, үлесі 113,2 пайызды құрады.
4 Құрылған жұмыс орындарының саны бірлік Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 1562 1562 2564     Жылдық жоспар бойынша жалпы құрылатын жұмыс орындар саны 3555, оның ішінде 1562-і тұрақты. Есепті мерзімде нақты 4296 жұмыс орны құрылған, оның ішінде 2564-і тұрақты
5 Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындардың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 59,5 59,5 44,4     Түркістан қаласы бойынша экономикалық тұрғыдан белсенді халық саны 89602  азамат, 39780 өздігінше жұмыспен қамтылғандар, 34055  азамат формалды секторға өткізіліп, өзін-өзі жұмыспен қамтылған тұрғындардың үлесі  44,4 пайызды құрап отыр
6 Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жалпы санындағы өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 24,4 24,4 2,5     Өзін-өзі жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы  (39780 адам) өнімсіз жұмыспен қамтылған халықтың саны 988 адам,  үлесі 2,5 пайыз құрап отыр
7 Жұмыспен қамтылуға жәрдемдесу үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны адам Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 205 205 234     Еңбекке жарамды жастағы мүгедектердің саны - 3953 адам, одан  жұмыспен қамтылуға жүгінген  мүгедектер 2016 жылдың 12 айында 234 азамат қамтылды. Жылдық жоспар 104,0% пайыз орындалды.
8 Атаулы әлеуметтік көмек алушылар ішіндегі еңбекке жарамды адамдардың үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ 24,5 16,6 16,6     Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны-12 адам, оның  ішінде еңбекке жарамдылардың саны – 2 адам
  Іс-шара                  
1 Мүгедектер үшін әлеуметтік, көлік инфрақұрылымдарның қолжетімділікпен қамтамасыз ету нысан Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   62 62   451002 2016 жылға 62 нысан бейімдеуден өткізу жоспарланып, толығымен орындалды.
2 «Өрлеу» бағдарламасын іске асыру млн.тг Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   21,0 21,0 ЖБ   «Өрлеу» бағдарламасы бойынша 162 отбасына жергілікті бюджет есебінен 21,0 млн тг, республикалық бюджеттен 25,4 млн тг тағайындалып, толығымен игерілді
млн.тг 25,4 25,4 РБ 451005
3 Жастар практикасына жолданатын азаматтар саны адам саны  Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   394 394     2016 жылы жастар практикасына 394 азамат жолданылды. Республикалық бюджеттен 80,2  млн теңге толығымен игерілді.
млн.тг 80,2 80,2 РБ 451016
4 Әлеуметтік жұмыс орны адам саны  Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   533 533     2016 жылға 500 әлеуметтік жұмыс орындарын ашу жоспарланған болатын. Орындалуы бойынша 533 жұмыс орны ашылып,  100,1 млн тг игерілді.
 млн.тг 100,1 100,1 РБ 451006
5 Атаулы әлеуметтік көмек млн.тг Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   0,198 0,198 ЖБ   Атаулы әлеуметтік көмек алушылар 1 отбасы (отбасындағы адам саны 12, оның ішінде еңбекке жарымдысы 2 адам), игерілген қаржы 0,198 млн теңге. 
РБ  
6 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысы млн.тг Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   667,6 667,6 ЖБ   2016 жылы 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысы 8319 отбасының 31359 баласына 667,6 теңге тағайындалып, төленді.
7 Тұрғын үй көмегі млн.тг Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   31,1 31,1 ЖБ   2016 жылы тұрғын үй көмегіне 1908 отбасының 11598 адамына  31,1 теңге жәрдемақы тағайындалып, төленді.
8 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету млн.тг Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   33,5 33,5 ЖБ   2016 жылы 192 мұқтаж (155 мүмкіндігі шектеулі балалар, 37 жалғыз ілікті қарттар) азаматқа үйде әлеуметтік көмек көрсетуге 33,5 млн теңге тағайындалып, толығымен игерілді.
9 Күндізгі қатынау бөлімшелер арқылы арнаулы әлеуметтік көмек көрсету адам саны  Қала әкімдігіне ақпарат ЖҚжӘББ   0,0   ЖБ   Күндізгі қатынау бөлімшелер арқылы арнаулы әлеуметтік көмек көрсету 2017 жылдың екінші жартысынан бастап жоспарланған, бұл қызмет түрін көрсету 2016 жылы жүргізілмеген. 
млн.тг
Дене шынықтыру және спорт  
Мақсат – денешынықтыру және бұқаралық спортты дамыту
1 Дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылданушы барлық жастағы тұрғындардың үлесін арттыру % 2ДШ стат. есеп ДШжСБ 24 24 24,1   4653535 2016 жылдың статистикалық деректер бойынша 24,1 пайызға артты. 
2 1000 адамға шаққандағы дене шынықтыру-сауқтыру кешендерінің саны Бірлік 2ДШ стат. есеп ДШжСБ 4 4 4   4653535 «Бекзат» шағын ауданы,  Б.Момышұлы көшесінде спорт кешені падалануға берілді
  Іс -шара                  
1 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық ) деңгейде спорттық жарыстар өткізу млн тг Қала  әкімдігіне мәлімет ДШжСБ   4,9 4,9 ЖБ 465005 26 спорттық жарыстар өткізілді, жұмсалған қаржы есебі 4,9 млн. теңге
2 Әртүрлі спорт түрлері бойынша (облыстық маңызы бар қалалық ) командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы. млн тг Қала  әкімдігіне мәлімет ДШжСБ   7,4 7,4 ЖБ 465007 75 облыстық жарыстарға қатысты
3 Бекзат мөлтек ауданынан спорттық сауықтыру кешенін салу млн тг Қала  әкімдігіне мәлімет ДШжСБ   170,4 170,4 ОБ 467008 2016 жылдың қараша айында "Бекзат" мөлтек ауданында спорт кешен пайдалануға берілді, қалада №4 БЖСМ ашылды
    2 2 ЖБ  
                     
Мәдениет
Мақсат – Мәдениет саласында қызметтер сапасын және қолжетімділігін арттыру
1 Нысаналы индикатор                  
Өткізілген әлеуметтік маңызы бар іс шаралар саны Бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ 1240 1240 1240     2016 жылы жалпы 1240 мәдени іс шара өткізіліп, 228600 көрерменме қамту жоспарланған. 2016 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша 1240  мәдени іс шара өткізіліп, 228600  көрерменмен қамтылды
Кітапханаға 1000 адамға шаққандағы келушілердің орташа саны Адам Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ 1946 1946 1946     Түркістан орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бойынша кітапхана-филиалдарының 2016 жылдық жоспар бойынша кітапханаға келушілер 1000 адамға шаққандағы орташа саны – 1946 , 12 ай қорытындысы бойынша келушілер саны 1000 адамға шаққанда 1946-ні  құрайды. 
  Іс-шара                  
1 Түркістан қаласында өткізілген әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар (Қалада және ауылдық мәдени ошақтарында) млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ   3,07 3,07 ЖБ 159 Түркістан қаласында өткізілген әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шараларға (Қалада және ауылдық мәдени ошақтарында) жалпы 3,07 жергілікті бюджеттен қаралып іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылды
2 Музыкалық құрал-жабдықтар мен сахналық киімдер млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ   5,2 5,2 ЖБ 414 Жергілікті бюджет есебінен 5,2 млн. теңге қаралып, 2,2 млн. теңгеге музыкалық аппаратура, және 3,0 млн. теңгеге ұлттық киімдер алынды
Туризм
Мақсат – Өңірдің туристтік саласының дамуы үшін жағдайлар жасау
  Нысаналы индикатор                  
1 Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер) адам Ә.Сұлтан қорының мәліметі КжТБ 980000 980 000 1 037 278 қаржы талап етілмейді   Ішкі туризм бойынша ағымдағы жылдың 12 айында 1 022 278 адам келген,өткен жылмен салыстырғанда  (960 919 адам)    106,3 пайызды  құрады.
2 Өткен жылмен салыстырғанда сырттан келу туризмі бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер емес), өткен жылмен салыстырғанда адам Ә.Сұлтан қорының мәліметі КжТБ 22500 22500 22593     Кірме туризм ағымдағы жылдың 12 айында 22 593 турист келіп, өткен жылымен салыстырғанда (20 425 адам)  келушілер саны 110,6 пайызды құрады.
3 Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек-тәулік санының өсуі төсек орны қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ 680 680 680     Орналастыру орындарымен көрсетілген қызмет көлемі ағымдағы жылдың III тоқсаны бойынша 104  577,0 мың теңгені  құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 61 850,0 мың теңге тиісті мерзіммен салыстырғанда 169,0 % өсті.
  Іс-шара                  
1 Түркістан қаласы Үшқайық елді-мекенінде 250 орынға арналған жаңа емдік сауықтыру кешенін салу млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       жеке қаржы есебінен   Іске қосу мерзімі 2019 жыл жоспарланған
2 "Туристік этнографиялық демалыс аймағы"  салу, Бабайқорған а/о млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       жеке қаржы есебінен   Іске қосу мерзімі 2017-2018 жыл жоспарланған
3 "Батыс Қытай-Батыс Еуропа"  халықаралық автокөлік дәлізінің бойынан  "Жол бойы қызмет көрсету" нысанын салу млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       жеке қаржы есебінен   Іске қосу мерзімі 2018 жыл жоспарланған
4 Ақпараттық жарнамалық материалдар әзірлеу млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       ЖБ   Іске қосу мерзімі 2017 жылға жоспарланған
5 Көне Түркістан қалашығы тарихи этниқалық мәдени орталық кешені млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       РБ   Іске қосу мерзімі 2019 жылға жоспарланған
6 Қ.А.Яссауи кесенесі аумағында этно саябақ құрылысы млн.тг. қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ       РБ   Іске қосу мерзімі 2019 жылға жоспарланған
7 Түркістан қаласы аумағында орналасқан туристік нысандарға балаларға ақпараттық тур ұйымдастыру адам қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ           Іске қосу мерзімі 2017-2020 жылға жоспарланған
8 Түркістан қаласында жеке секторда қол өнер шеберлерінің шаруашылығын құру Бірлік қала әкімдігіне ақпарат  КжТБ           Іске қосу мерзімі 2017-2020 жылға жоспарланған
Тілдерді дамыту
Мақсат – Үш тілді меңгерген ересектер үлесін арттыру
  Нысаналы индикатор                  
1 Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі % Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ 96 96 96     Ересек тұрғындардың санынан (155100) 2016 жыл қорытындысымен мемлекеттік тілді меңгерген ересектер саны-147900 
2 Мемлекеттік органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізу үлесі % Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ 100 100 100     Құжат айналымы 100% пайызға мемлекеттік тілде жүргізіліп отыр. 
3 Тіл саясаты саласындағы заңнама нормаларының жіберілген заң бұзушылықтардың саны: сыртқы жарнама, БАҚ Бірлік Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ 18 18 18     2016 жылдың 12 айында Тіл саясаты саласындағы заңнама нормаларындағы жіберілген қателіктер (18) ретке келтірілді.   
  Іс-шара                  
1 Кітапхана қорын молайту млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ   0,3 0,3 ЖБ 455006015 2016 жылы «Діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын» жүзеге асыру мақсатында 300 мың теңге бөлініп оған 152 дана  көркем-әдеби кітаптар алынды
2 Тілдің қолданылуы мен дамытудың іс шаралары млн.тг. Қала  әкімдігіне мәлімет МжТДБ   0,2 0,2 ЖБ 455007015 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі
Мақсат – Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін арттыру
1 Көшелерде болған қылмыстардың үлес салмағы % Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ 11,8 11,8 10,8 Қаржыландыру талап етілмейді   2016жылы жалпы 2611 құқық бұзушылықтар тіркелді, оның ішнде 284 көшеде болған қылмыстар 
2 Көшелерде жасалған ұрлықтар деңгейінің төмендеуі % Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ 3,2 3,2 3,2 Қаржыландыру талап етілмейді   Көшеде жасалған ұрлықтар саны 83, барлық қылмыс саны 2611
3 Көшелерде жасалған бұзақылық деңгейінің төмендеуі % Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ 2,1 2,1 1,7 Қаржыландыру талап етілмейді   Көшеде жасалған бұзақылық саны 44, барлық қылмыс саны 2611
4 Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету (10000 адамға) % Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ 3,1 3,1 2,7 Қаржыландыру талап етілмейді   990 адам қайтыс болған, оның ішінде 27 адам жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болған
5 Жол-көлік оқиғаларының саны (10 мың бірлік автокөлікке шаққанда) % Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ 57,2 57,2 47,5 Қаржыландыру талап етілмейді   Қала бойынша 36563 автокөлік тіркелген, тіркелген жол-көлік оқиғалар саны 174. 
  Іс-шара                  
1 Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп талқылау, полиция қоғамдық реттің қамтамасыз етуі бойынша жұмысқа белсенді тіршілік позициясы бар азаматтарды тарту бойынша жұмысты қоғамдық көмекшілер ретінде ұйымдастыру.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
2 Кәмелетке толмағандардың көңіл көтеретін жерлерде түнгі уақытта болуларына, сонымен қатар бұқаралық ақпараттар құралдарын және қоғамды тартумен кәмелетке толмағандарға алкогольді ішімдіктерді және темекі өнімдерін сатуға тиым салу туралы қабылданған заңның орындалуына бағалау жасау бойынша рейдтік тексерістер жүргізу.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
3 Жол қауіпсіздігіне нақты қауіп туғызатын құқық бұзушылықтың алдын алу мен ескерту.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
4 Жол қозғалысының қатысушыларына, әсіресе жолаушылар тасымалдау көліктерінің жүргізушілері арасында тәртіпті нығайту.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
5 Қылмыспен күрес, есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс- әрекеттер мен қылмысты ашуда, бәрінен бұрын "Ізін суытпай" ашу мақсатында мақсатты жедел - іздестіру іс-шараларын жүргізу.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
6 Ұйымдасқан қылмыстық топтардың есірткі саудасымен айналысу жәйттерін анықтау, алдын алу және ескерту бағытында нақты іс-шаралар ұйымдастыру.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
7 Өткен жылдардағы қылмыстарды ашу жұмыстарын ұйымдастыруды жақсарту, нақты қылмыстық істер бойынша тергеу қимылы мен жедел іздестіру іс- шараларын жүргізу.   Қала  әкімдігіне мәлімет ҚІІБ   Қаржыландыру талап етілмейді  
3 Бағыт: Инфрақұрылым
Құрылыс  
Мақсат – Баспананың қолжетімділігін арттыру және құрылысты дамыту
  Нысаналы индикатор                  
1 Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі % стат.есеі Құрылыс бөлімі 102 100 100     Құрылыс жұмыстарының  нақты көлемінің индексі 12 айдың қорытындысы бойынша 100,0 пайызға толық орындалды.
2 Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы мың ш. м стат.есеі Құрылыс бөлімі 37 37 51     Қол жетімді баспана 2020  бағдарламасы және жеке азаматтардың тұрғын үйлерінің есебінен 12 айдың қорытындысы бойынша 51 000 шм пайдалануға берілді. Толығымен орындалды.
  Іс-шара            
1 Түркістан қаласы, Шорнақ а/о 120 орындықты балабақша құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   211,0 211,0 ЖБ   Нысан толық аяқталып 24.06.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті. Құрылыс бөлімінде №2 болып тіркелді.
2 Түркістан қаласы, Жүйнек а/о 120 орындықты балабақша құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   57,7 57,7 ЖБ   Жоспарланған қаржы толығымен игерілді,2016 жылы 57,7 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
3 Түркістан қаласы, Қарашық а/о 120 орындықты балабақша құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   57,8 57,8 ЖБ   Жоспарланған қаржы толығымен игерілді, 2016 жылы 57,8 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді. 2017 жылға өтпелі
4 Түркістан қаласы Бекзат шағын ауданы, Б. Момышұлы көшесіндегі спортзал құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   170,4 170,4 ОБ   Нысан толық аяқталып 30.09.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті Құрылыс бөлімінде №6 болып тіркелді.  
  1,8 1,8 ЖБ    
5 Түркістан қаласы Теке ауылындағы Үшқайық а/о әкімінің аппараты әкімшілік ғимаратының құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   3,5 3,5 ЖБ   Нысан толық аяқталып 10.04.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті Құрылыс бөлімінде №1 болып тіркелді.  
6 Түркістан қаласы, Сатыпалды көшесіндегі 280 орындық бала бақша құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   106,5 106,5 РБ   Нысан толық аяқталып 24.06.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті.Құрылыс бөлімінде №3 болып тіркелді  
  40,0 40,0 ОБ    
  ОҚО, Түркістан қаласындағы №8 Н.Төреқұлов атындағы орта мектеп    құрылысы» млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   200,0 200,0 ОБ   Нысанның қабырғалары көтеріліп, төбесінің шатыры жабылып бітті.2016 жылы 202000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді. 2017 жылға өтпелі  
  2,0 2,0 ЖБ    
1 Шаға ауыл округіндегі  300 орындық мектеп құрылысының ЖСҚ дайындау млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   1,4 1,4 ЖБ   2016 жылы бөлінген қаржы толық игерілді. Жоба 2017 жылға өтпелі
1 Түркістан қаласы Отырар мөлтек ауданының тұрғын үйлеріне инженерлік инфрақұрылымдардың құрылысы  млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   586,6 556,2 РБ   Электр бағаналары 100%. қойылды. Су құбыры  100% жүргізілді, жылу қосылды,  2016 жылы 586,6 млн теңге бөлініп 30,4 млн теңге артық жоспарланған қаржы  игерілмеді.2017 жылға өтпелі,қалған сомаға жол қабаты және аббаттандыру жұмыстары жүргізіледі
2 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №1 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   295 295 ОБ   Нысан толық аяқталып 29.07.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті.Құрылыс бөлімінде №5 болып тіркелді.
млн.тг.   3 3 ЖБ
3 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №2 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   295,3 295,3 ОБ   Нысан толық аяқталып 29.07.2016ж мемлекеттік қабылдаудан өтті.Құрылыс бөлімінде №4 болып тіркелді.
    3 3 ЖБ  
4 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №3 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда 2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
5 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №4 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда. 2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді  2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
6 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №5 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда  2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
7 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №6 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда  2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді  2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
8 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №7 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда  2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
9 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №8 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда  2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
10 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №9 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
11 Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты көппәтерлі №10 тұрғын үйдің құрылысы млн.тг. қабылдау актісі Құрылыс бөлімі   15 15 ОБ   Жер қазу жұмыстары және іргетасы құйылып, 2 қабат кірпіші қалануда  2016 жылы 15000 млн теңге бөлініп қаржы толық игерілді 2017 жылға өтпелі
млн.тг.    
Жолдар және көлік  
Мақсат – Түркістан халқын сапалы көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету
  Нысаналы индикатор                  
1 Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖКжАЖБ 94,1 94,1 94,1     Түркістан қаласына қарасты аудандық маңызы бар жол шақырымы – 164. Оның ішінде 152,5 шақырымы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда. 94,1 пайызды құрады. 
2 Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылған елді мекендер үлесі % Қала әкімдігіне ақпарат ЖКжАЖБ 88,5 88,5 88,5     Түркістан қаласына қарасты 35 елді мекеннің 31-не көлік қатынайды, 4 елді мекен шалғайда орналасқандықтан көлік жүргізуге мүмкіндік боймай отыр, 88,5 пайыз құрады.
  Іс-шара                  
1 Түркістан қаласының елді мекен көшелеріне орташа жөндеу млн.тг. Іске қосу актісі ЖКжАЖБ   267,8 267,8 РБ   Қалаға қарасты 10 ауылдық округтің 14 көшесіне орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
2 Түркістан қаласының елді мекен көшелеріне орташа жөндеу млн.тг. Іске қосу актісі ЖКжАЖБ   29,8 29,8 ОБ   Қалаға қарасты 10 ауылдық округтің 14 көшесіне орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
3 Түркістан қаласының көшелеріне орташа жөндеу млн.тг. Іске қосу актісі ЖКжАЖБ   200,9 200,9 ЖБ   Қала ішкілік 15 көшеге тас 12 көшеге асфальт 12 көшеге  ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы  
Мақсат – Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету
  Нысаналы индикатор                  
1 Нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминум объектілерінің үлесін ұлғайту % Іске қосу актісі ТҮИ 63,8 62,8 56,2     Мамандандырылған уакілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту
2 Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі % Іске қосу актісі ТҮИ 36,2 36,2 43,8    
3 Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар халықтың үлесі % Іске қосу актісі ТҮКШБ 90 90 90       90 пайызға жеткен 231,1 мың адам ауыз сумен қамтылды. 2016 жылдың 4 нысананың құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді 1,7,8 сақиналық торап, Қарашық е/м ауыз сумен қамтамасыз ету 2 кезен.
4 Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қосылған елді мекендер саны бірлік Іске қосу актісі ТҮКШБ 27 27 27     Түркістан қаласы және 27 елді мекен таза ауыз сумен қамтамасыз етілген.
Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілердің үлесі Іске қосу актісі ТҮКШБ            
5 Сумен жабдықтау % Іске қосу актісі ТҮКШБ 94 94 94     Түркістан қаласында қолданыстағы 1270,1 шқ ауыз су құбырын құрайды. Қазіргі таңға ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша 1,7,8 сақиналары жүргізіліп 94% жаңа ауыз су құбыры мен қамтамасыз етілді.
6 Электрмен жабдықтау % Іске қосу актісі ТҮКШБ 51,2 51,2 57      
Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы: Іске қосу актісі ТҮКШБ            
7 Электрмен жабдықтау шқ Іске қосу актісі ТҮКШБ 3,4 3,4 15,8      
  Кондоминимум нысандары                  
3 Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу бірлік Іске қосу актісі ТҮИ   2 2 ОБ    
4 І мөлтек ауданы №47, №2 үй млн. теңге Іске қосу актісі ТҮИ   18,3 18,3 ОБ    
  Іс-шара                  
  Ауыз сумен қамтамасыз ету
    нысан               Ауыз сумен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 6 нысанның құрылыс-монтаж жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысандардың барлығы іске қолып, халықты орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр.
1 Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының ұрылысы (7 сақиналы торап)  млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   684,2 684,2 ОБ 431
  6,0 6,0 ЖБ 431
2 Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының  құрылысы (8 сақиналы торап) млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   544,7 544,7 ОБ 431
  4,5 4,5 ЖБ 431
3 Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының құрылысы (1 сақиналы торап) млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   447,4 447,4 ОБ 431
  4,5 4,5 ЖБ 431
4 Түркістан қаласы Тұран елді мекеніндегі су өткізгішінің құрылысы (2 кезек) млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   447,8 447,8 ОБ 431
  4,5 4,5 ЖБ 431
5 Түркістан-Қызылорда тас жолы бойындағы тұрғын массивін сумен каматамасыз ету  млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   202,0 202,0 ОБ 431
  2,0 2,0 ЖБ 431
6 Түркістан қаласы, Қарашық ауыл округі, Қарашық елді мекенінің су өткізгіш  тораптарының құрылысы (ІІ-кезек) млн.тг. Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   249,9 249,9 ОБ 431
  2,0 2,0 ЖБ 431
  Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оны сараптама жасау        
  ОҚО Түркістан қаласы Ескі Сауран елді мекеніндегі су құбырларының құрылысы ЖСҚ млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   4,0 4,0 ОБ 431 2016 жылы ауыз сумен қамтылмаған елді мекендерді және қала ішіндегі аумақтарды сапалы орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында дайындалып жатқан жобалау-сметалық құжаттамаларына бөлінген қаржы толығымен игерілді. Аталған жобалау-сметалық құжаттамалары 2017 жылға өтпелі. 
  ОҚО Түркістан қаласы Қаражон елді мекеніндегі су құбырларының құрылысы ЖСҚ млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   2,0 2,0 ОБ 431
  ОҚО Түркістан қаласы Шаға елді мекеніндегі су құбырларының құрылысы ЖСҚ млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   4,0 4,0 ОБ 431
  ОҚО Түркістан қаласы Бершін төбе елді мекеніндегі су құбырларының құрылысы ЖСҚ млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   3,0 3,0 ОБ 431
  ОҚО Түркістан қаласы Шойтөбе елді мекеніндегі су құбырларының құрылысы ЖСҚ млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   2,4 2,4 ОБ 431
  "Түркістан қаласы, А.Үсенов елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз ету" млн.тг Қала  әкімдігіне  ақпарат ТҮКШБ   3,4 3,4 ЖБ 431
  "Түркістан қаласы, Түркістан-Қызылорда тас жолы бойындағы тұрғын үй массивін сумен қамтамасыз ету (2 кезен)" млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   2,2 2,2 ЖБ 431
  "Түркістан қаласы, Балтакөл тас жолы бойындағы тұрғын үй массивін сумен қамтамасыз ету" млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   3 3 ЖБ 431
  сарқынды су                  
  ОҚО, Түркістан қаласындағы квартал ішіндегі сарқынды су жұйесінің құрылысы (2 кезек)   млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   1 1 ЖБ    
  "Түркістан қаласы, ХҚТУ тұрғын үй массивіндегі су жүйесінің құрылысы" млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   1 1 ЖБ    
  Көркейту                  
  Түркістан қаласы, 19 мектеп, Шекті тілеу Жолдыаяқ, Батырлар көшелерін абаттандыру (жаяу жүргіншілер жолы және көшені жарықтандыру) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   106,7 106,7 ОБ   Абаттандыру бойынша 5149 м.2 аяқ жол, 3800 метр ирегациялық арықша, 110 дана жарықтандыру бағаналары орынатылды, нысан пайдалануға берілді
    1 1 ЖБ  
  Түркістан қаласы, М. Әбенов көшесін абаттандыру (жаяу жүргіншілер жолы және көшені жарықтандыру) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   72,5 72,5 ОБ   3194 м.2 аяқ жол, 2650 мерт ирегациялық арықша, 47 дана жарық бағаналар орнатылды, нысан пайдалануға берілді
    0,7 0,7 ЖБ  
 Табиғи газбен қамтамасыз ету
1 Түркістан қаласының квартал ішіндегі тарату газ өткізгіш жүйелерінің құрылысы (1-ші кезек) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   11,2 11,2 ЖБ 431 Табиғи газбен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 1 нысанның құрылыс-монтаж жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысан іске қолып, тұрғындар орталықтандырылған газбен қамтамасыз етілуде.
  714,7 714,7 ОБ 431
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оны сараптама жасау
1 Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы (ІІ кезен) млн. теңге Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   9,0 9,0 ОБ 431  
2 Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы (ІІІ кезен) млн. теңге Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   80,0 80,0 ОБ 431  
3 Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі, Теке, С.Қожанов, Нұртас, Жалаңтөс елді мекендерін газбенқамтамасыз ету құрылысы млн. теңге Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   9,0 9,0 ОБ 432  
Электрмен қамту
1 Түркістан қаласы, Бекзат мөлтек ауданындағы тұрғын массивін электрмен қамтамасыз ету құрылысы (1 кезек) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   4 4 ЖБ 431 Электрмен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 5 нысанның құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысандардың барлығы іске қолып, тұрғындар сапалы электрмен қамтамасыз етілді.
  63 63 ОБ 431
2 Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы (2 кезек) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   1 1 ЖБ 431
  104,2 104,2 ОБ 431
3 Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы (3 кезек) млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   4 4 ЖБ 431
  351,0 351,0 ОБ 431
4 Ыждыхат тұрғындар массивін электрмен қамтамасыз ету  млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   4 4 ЖБ 431
  376,2 376,2 ОБ 431
5 Орталық тұрғындар массивін  электр жүйелерінің құрылысы  млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ   15 15 ЖБ 431
  152 152 ОБ 431
4 Бағыт: Экология және жер ресурстары
Мақсат – Қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру және сапасын жақсарту бойынша жағдайлар жасау        
1 Стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттарды азайту % Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ 2 2 2 Стационарлық көздерден 3200,14 тонна зиянды заттар шығарылып, Оның ішінде 64 тоннасы зарарсызданады деп күтілуде. Яғни    стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттардың үлесі 2 %    азайтылады.
2 Стационарлық көздерден шығатынзиянда заттардың атмосфераға шығуы тонна Қала әкімдігіне ақпарат ТҮКШБ 3200 3200 3200 3200 тонна зиянды заттар шығарылды 
5 Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
  Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру %     99,00 99 99      
  Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің бұзылуы санын азайту %     0,05 0,05 0,05      
  Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы бойынша түскен шағымдар санын азайту %     0,001 0,001 0,001      
6 Бағыт: Түркістан қаласының тіректі ауылдық округтарының 2016-2020 жылдарға арналған даму кешенді жоспары
Жүйнек а/о, (Жүйнек тіректі елді мекені)
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  120 орынды бала бақша салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     57 57 ЖБ   мемлекеттік қабылдаудан өткізілді
  Түркістан көшесі бойындағы жарықтандыруды ұзарту млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     5 5 ЖБ   «Ынта-2008» ЖШС жұмыстарын толығымен атқарды
  Жолдарды жөндеу                  
  Түркістан көшесі бойындағы жолаяқты ұзарту млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат Ауыл әкімі   6,8 6,8 РБ   «Ынта-2008» ЖШС жұмыстарын толығымен атқарды
    1,1 1,1 ОБ  
  Бөртөбе көшесін  орташа жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат Ауыл әкімі   9,3 9,3 ЖБ   «Әзірет жол» ЖШС 2016 жылдың тамыз айында пайдалануға өткізді
  Қарсақты көшесі  орташа жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат Ауыл әкімі   26,8 26,8 РБ   «Астана-Тэкон» ЖШС жұмысын атқарып, пайдалануға өткізді
  3,4 3,4 ОБ  
Жаңа Иқан а/о, (Ибата тіректі елді мекені)  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                  
  Балық өсіру шаруашылығын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     100 100 жеке қаражат    
  250 орындық тамақтандыру орнын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     30 30 жеке қаражат    
  Жолдарды жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат            
  Абай көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     6,3 6,3 ЖБ   ЖШС "Әзірет жол құрылыс" 2016 жылдың шілде айында пайдалануға өткізді
  Ұлықбек көшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     6,3 6,3 РБ   ЖШС "Әзірет жол құрылыс" 2016 жылдың желтоқсан айында пайдалануға өткізді
      0,7 0,7 ОБ  
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                    
  Балалар алаңын жөндеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4 4 жеке қаражат   Ибата ауылында алаң жөнделді   
  Қоғамдық монша салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     20 20 жеке қаражат      
  Жеңіл автокөліктерге сервистік қызмет көрсету орталығын салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     30 30 жеке қаражат      
  Әлішер Науаи көшесіндегі жарықтандыруды орташа жондеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     7,3 7,3 РБ   ЖШС "Жарық және құрылыс" жұмысын 2016 жылдың желтоқсан айында аяқтады. Нысан пайдалануға берілді  
      1 1 ОБ    
  Иқан және Ибадулла ата  көшесіндегі жарықтандыруды орташа жондеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     7,2 7,2 ЖБ   ЖШС "Жарық және құрылыс" жұмысын 2016 жылдың шілде айында аяқтады. Нысан пайдалануға берілді  
Түркістан қаласының ауылдық округтарының 2016-2020 жылдарға арналған даму кешенді жоспары  
Қарашық ауылдық округі  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                    
  Қарашық ауылдық округінен мал базар ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     350 350     Орындалды. Жеке кәсіпкер Мадкаримұлы Абдусамат 350,0 теңгеге өз қаржысынан "Нұр Әсем" мал базарын салды.
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Қумтыим е/м көшелерін жарықтандыруды орташа жондеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     2,85 2,85 ЖБ   Орындалды. «Ынта-2008» ЖШС Қарашық ауылдық округі Құмтүйін елді мекеніндегі Жамбыл, Н.Исатаев, А.Сағынтай көшелеріне 5,700 мың теңгеге 2,275 шақырым жеріне 65 жарықтандыру бағаналары орнатты.
  Жамалов көшесіндегі жарықтандыруды орташа жондеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     5,7 5,7 ЖБ   Орындалды. Қарашық елді мекеніндегі С.Жамалов көшесінің 2,850 мың теңгеге 1,120 шақырым жеріне 32 жарықтандыру бағаналары орнатып,  жарықтандыру жұмыстары жүргізілді.
  Жолдарды жөндеу                  
  Қумтыим е/м Түркістан көшесіне тас төсеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     1,4 1,4 ЖБ   Орындалды. Жеке кәсіпкер Оразбеков Ердилда Жумадуллаевич 1440,0 теңгеге тас төсеу жұмыстарын жүргізді.
  Қарашық е/м Юсубалиев көшесіне төсеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     1,4 1,4 ЖБ   Орындалды. ИП Орынбекова Жұлдыз Болатхановна 1375,0 теңгеге тас төсеу жұмыстарын жүргізді.
Ораңғай ауылдық округі  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                  
  Жеке кәсіпкер Сыздыков Арипжан  Келешекте іске асатын жобалар - жұмыртқалайтын тауықтар (несушка) асырайтын 3 ферма құрылысын қосып салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     312 312     Құрылысы аяқталған ғимараттар: жұмыртқалайтын тауықтар(несушка) асырайтын ферма, аумағы 658 ш.м. бройлер тауықтар асырайтын ферма, аумағы 672 ш.м. құрама жем дайындайтын цех, қоймасымен, аумағы 360 ш.м. дайын өнімді сұрыптап, сақтайтын және офистік ғимарат, аумағы 400 ш.м. Жұмыртқа өндіру бағытындағы  Германиялық «Монбраун» тұқымды  22 мың дана тауық (несушка) бар
Шорнақ ауылдық округі  
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Аша елді мекеніне спорт алаңын салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4 4 РБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
      0,6 0,6 ОБ  
  Шорнақ елді мекеніне спорт алаңын салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4,9 4,9 РБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
      0,6 0,6 ОБ  
  С. Тоймахан көшесінің  аяқ жол және жарықтандыруын жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     16 16 РБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
      1,8 1,8 ОБ  
  Ж. Шаяхметов көшесінің   жарықтандыруын жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,8 3,8 ЖБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді  
  Жолдарды жөндеу                  
  С. Көшербаев көшесін орташа жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     18,4 18,4 РБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
      2,3 2,3 ОБ  
Шаға ауылдық округі  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                  
  Типтік жылыжай млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     410 410 Жеке қаражат    
  Үи іргелік жылыжай млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,2 3,2 Жеке қаражат    
  Мал бордақылау млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     42 42 Жеке қаражат    
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Қожанов көшесін жарықтандыру млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,2 3,2 ЖБ   қабылдау акт №30 03.10.2016
  Молда Мұса  көшесін жарықтандыру млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,1 3,1 ЖБ   қабылдау акт №31 03.10.2016ж
  «Қарлығаш» балабақшасын ағымдағы жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4,4 4,4 РБ   қабылдау акт №6 18.11.2016ж
      0,5 0,5 ОБ  
  Амангелді көшесінің жол аяғын  ағымдағы жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     7,2 7,2 ЖБ   қабылдау акт №7 08.12.2016ж
  Жолдарды жөндеу                  
  Қаз ХХХ жылдығы  ауылынадағы    Бершін  көшесіне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     10,4 10,4 РБ   қабылдау акт №8 30.11.2016ж
      1,7 1,7 ОБ  
  Шаға  ауылынадағы  Құмбұлақ  көшесіне   орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     7,1 7,1 ЖБ   қабылдау акт  21.07.2016ж
  Қаз ХХХ жылдығы ауылынадағы  Мүсірепов көшесіне  тас төсеу   млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     1 1 ЖБ   қабылдау акт  15.12.2016ж
Сауран ауылдық округі
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Қазыбек би көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     15,6 15,6 РБ    
      2,4 2,4 ОБ  
  Д.Қонаев көшесінің аяқжолын  ағымдағы жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     16,6 16,6 РБ    
      2,4 2,4 ОБ  
  Шашты Ана көшесін  ағымдағы жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     7,9 7,9 РБ    
      1,2 1,2 ОБ  
  Қаражон елді мекеніндегі спорт алаңын  ағымдағы жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3 3 РБ    
      0,4 0,4 ОБ  
  Д.Қонаев және Шәкәрім көшелерін жарықтандыру млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4,7 4,7 ЖБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
  Шәкәрім көшесін  ағымдағы жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     5,1 5,1 ЖБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
  Абаттандыру                  
  Д.Қонаев көшесін жарықтандыру бағаналарын жөндеу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     0,7 0,7 ЖБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
Жібек-Жолы ауылдық округі  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                  
  Салгараева Розаның азық түлік дүкені млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     0,5 0,5 Жеке қаражат    
  Керимбекова Самалдың мал басын көбейту кәсібі млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     17,2 17,2 Жеке қаражат    
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  «Көркем» бала бақшасын орташа жөндеу жұмыстары млн.тг.       6,8 6,8 РБ   Көркем бала бақшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді
  Қала әкімдігіне ақпарат     0,8 0,8 ОБ  
  Б. Қонысов көшесін жарықтандыру млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,9 3,9 ЖБ   Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша
  Ескі Сауран қалашығын жарықтандыру млн.тг.       7,5 7,5 РБ   Туристік бағытты дамыту бойынша Ескі Сауран қалашығына баратын жолдағы жарықтандыру жұмыстары жүргізілді.
  Қала әкімдігіне ақпарат     1 1 ОБ  
  Ескі Сауран қалашығын абаттандыру млн.тг.       14,8 14,8 РБ   Туристік бағытты дамыту бойынша Ескі Сауран қалашығына аббаттандыру жұмыстары жүргізілді.
  Қала әкімдігіне ақпарат     1,6 1,6 ОБ  
  Жолдарды жөндеу                  
  Н. Байқұлақов көшесін орташа жөндеу млн.тг.       25,8 25,8 РБ   Сауран елді мекеніндегі Н.Байкулаков көшесі ұзындығы 2200 метр жол ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
  Қала әкімдігіне ақпарат     3,3 3,3 ОБ  
Иассы ауылдық округі  
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Еңбекші – Дихан елді мекені  Шобанақ көшесі бойынша жарық шамдарын жөндеу  млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3,9 3,9 ЖБ   Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша
  «Жауқазын» бөбекжай бала бақшасының балалар ойнау алаңын жөндеуден өткізу  млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     4,3 4,3 ЖБ   Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша
  Елді мекендердің төлқұжаттарын жөндеуден өткізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     0,7 0,7 ЖБ   Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша ІІ-транш
Ескі Икан ауылдық округі  
  Шағын және орта  кәсіпкерлікті дамыту                  
  100 орындық тамақтандыру орны,  дәріхана және сауда орнын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     20 20 жеке қаржы есебінен    
  250 м2 сауда  орталығын  ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     20 20 жеке қаржы есебінен    
  Жанар жағар май бекетін салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     30 30 жеке қаржы есебінен    
  Жеміс жидек сақтау қоймасын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     16 16 жеке қаржы есебінен    
  Астық сақтау қоймасын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     15 15 жеке қаржы есебінен    
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды дамыту                  
  Қоғамдық монша салу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     20 20 жеке қаржы есебінен    
  Шымкент көшесін жарықтандыруды және аяқ жол орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     21,9 21,9 РБ    
      2,6 2,6 ОБ   Мемлекеттік пайдалануға берілді, қаражат толығымен игерілді
  150,0 орынды «Арзу» бөбекжай балабақшасын ашу млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     30 30 ЖБ    
  Жолдарды жөндеу                  
  Улугбек көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     5 5 ЖБ   Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша
  Ескі Иқан көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     15,2 15,2 РБ    
      1,7 1,7 ОБ  
Үшқайық ауылдық округі  
  Әлеуметтік және инженерлік-инфрақұрылымды                  
  Үшқайық ауылдық округі Теке, Нұртас, С.Қожанов елді мекендерінің төлқұжаттарын ағымдағы жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     1,08 1,08 ЖБ   1083,0 мың теңге бөлініп,  елді мекендердің төлқұжаттарына
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді
  Үшқайық ауылдық округі Теке елді мекеніндегі А.Үсенов көшесін жарықтандыру жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     6,1 6,1 ЖБ   Теке ауылындағы А.Үсенов көшесін жарықтандыру жұмыстарына
5 929,0 мың теңге бөлініп, мердігер «Жарық және құрылыс» ЖШС арқылы 2 шақырым жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп, іске қосылды
  Үшқайық ауылдық округі Нұртас елді мекеніндегі Н.Оңдасынов көшесін жарықтандыру жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     6,8 6,8 РБ   Нұртас елді мекені «Н.Оңдасынов» көшесін
 жарықтандыру жұмыстарына – 8 056,9 мың теңге қаралып, мердігер «Тажімақал» ЖШС ұтып алып, ұзындығы 2,3 шақырым көшеге жарықтандырыу жүргізілді 
      0,8 0,8 ОБ  
  Үшқайық ауылдық округі С.Қожанов елді мекеніндегі Абай көшесін жарықтандыру жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     3 3 РБ   С.Қожанов елді мекені «Абай» көшесін жарықтандыру
 жұмыстарына – 4 289,7 мың теңге бөлініп, мердігер «Жарық және құрылыс» ЖШС ұтып алып, ұзындығы 1,1 шақырым көшеге жарықтандыру жұмыстары жүргізілді
      0,5 0,5 ОБ  
  Жолдарды жөндеу                  
  Үшқайық ауылдық округі С.Қожанов елді мекеніндегі А.Көлжанов көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     5,9 5,9 ЖБ   С.Қожанов ауылындағы Ә.Көлжанов көшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін  5965,0 мың теңге бөлініп, мердігер «Достық стестранс» ЖШС арқылы 443 метрге  асфальт төселді.  
  Үшқайық ауылдық округі Теке елді мекеніндегі Бейбітшілік көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     6,3 6,3 РБ   Теке елді мекенінде орналасқан «Бейбітшілік» көшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін – 9 874,6 мың теңге бөлініп, мердігер «Ақ жол» ЖШС жеңіп алып, жөндеу жұмыстары толығымен  аяқталды
      1 1 ОБ  
  Үшқайық ауылдық округі Теке елді мекеніндегі Ұлықбек көшесін орташа жөндеу жұмыстары млн.тг. Қала әкімдігіне ақпарат     24,7 24,7 РБ   Теке ауылындағы «Ұлықбек» көшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін – 29 574,4 мың теңге бөлініп, мердігер «Ақ жол» ЖШС жеңіп алып, жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды
      3 3 ОБ  
2. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау
Нысаналы индикатордың/нәтиже көрсеткішінің атауы Бірлесіп орындаушы Өзара іс-қимылды талдау
1 2 3
Тіркелген жалпы көлемдегі орта және шағын кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі, субъектілерінің саны  Түркістан қаласы бойынша мемлекеттік кірістьер басқармасы Түркістан қаласы бойынша  мемлекеттік кірістер басқармасымен көрсеткіштерді есептеу әдістемесіне сәйкес (Статистика басқармасы) мәліметтер базасы қайта қаралып, жұмысын уақытша тоқтатқан жеке кәсіпкерлер жұмысын тоқтатқандар қатарына жатқызылған
Ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлем индексі Ауыл округ әкімдері, шаруа қожалықтары Ауылшаруашылық саласында 37186,3 млн. теңгенің ауылшаруашылығы өнім өңдірілді, өткен жылмен салыстырғанда 8,7 пайызға артық.                                                                                                             Оның ішінде егін шаруашылығы 109,6 пайыз, мал шаурашылығы 102 пайызды құраған.  
Облыстың негізгі капиталға бағытталған инвестициялардың жалпы көлеміндегі қала инвестициясының үлесі Заңды және жеке тұлғалар Негізгі капиталға салынған жалпы инвестициялар көлемі 20679,4 млн.теңге құрады, 2015 жылдың 12 айында 19749,6 млн.теңге өткен жылмен салыстырғанда 103,1 % өсіп отыр
3. Сыртқы әсерді талдау
Сыртқы әсер факторлары және олардың нысаналы индикаторға/нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсері Қабылданған шаралар
1 2
Инфляция деңгейі Қаладағы базарлармен, көтерме жеткізушілер және жергілікті тауар өндірушілермен әлеуметтік маңызы бар тауарларға бағаны өсірмеу жөнінде жиналыс өткізілді. Қала әкімінің өкімімен бағаны тұрақтандыру бойынша жұмысшы топ құрылды. Қаладағы базарлар,  ірі дүкендермен дәріханалар, жанар-жағармай бекеттеріне мониторинг жүргізіп отыру үшін 8 топқа бөліп, апта сайын аралап мониторинг жүргізілді.  2016 жылы  бөлшек сауда айналымы 16839,4 млн теңгені құрап 100,8 % (обл. 100,8%) орындалды.  
   4. Қаржы қаражатын игеру
Қаржыландыру көзі Жоспар, млн.теңге Факт, млн.теңге Пайдаланбаудың себептері
1 2 3 4
Республикалық бюджет 1561,6 1531,2 -30,4 инжинерлік инфрақұрылым есебінен
Облыстық бюджет 6 203 6 203 0,0
Жергілікті бюджет 2 120,7 2 120,7 0,0  
Жеке қаржысы есебінен 1791,1 1791,1 0,0
Барлығы 11 676,0 11 645,9 -30,4
5.Талдамалы жазбахат
 
1. Бағыт: Экономика
      Өнеркәсіп
       Қалада өнеркәсіп саласында 54 кәсіпорын тіркелген.Олардан есеп берген кәсіпорындардың саны -41 оның ішінде -8 ірі, орта, 22-шағын 11-қосалқы кәсіпорынға жатады. Қаланың өнеркәсіп кәсіпорындары 2016 жылы 13677,8млн.теңгенің өнімін өндіріп, нақты көлем индексі 104,0 пайызды құрады.(2015 ж 11701,7млн.теңге)  оның ішінде, кен өндіру өнеркәсібі 489,2 млн.теңгеге орындалып, нақты көлем индексі 105,2 пайызды, өңдеу өнеркәсібі 11373,5 млн.теңгенің өнімін өндіріп, нақты көлем индексі 103,9 пайызды, электрмен жабдықтау, газ, бу беру көлемі 1309,4 млн.теңгені, нақты көлем индексі 119,4  пайызды, сумен жабдықтау 660,1 млн.теңгені, нақты көлем индексі 118,0 пайызды құрады.Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында  2010-2016 жж жалпы құны 4465,7  млн.теңгеге 18 жоба еңгізілді. Оларда 885 жұмыс орын ашу көзделген. Осыдан 2010-2016 жж құны 2493,0 млн.теңгені құрайтын 13 жоба іске қосылып, 574  жұмыс орны ашылды, өндірілген өнім көлемі 1610,2 млн.теңгені құрап, жалпы өнеркәсіп өнімі көлеміндегі үлесі 11,8 пайызды құрады. Бүгінгі таңға Индустриалды айта орналасқан 4 кәсіпорын мемлекеттік қабылдаудан өтті («Түркістан трасса», «Азрет жол құрылыс», «Kadiris»), 128 жұмыс орны ашылып, 610  млн. теңге инвестиция тартылды.
2016 жылдың 12 ай қорытындысы бойынша индустриалды аймақта 2015 жылы  іске қосылған жобалардың  өндірілген өнім көлемі 214,6 млн. теңгені құрады. Жалпы өнеркәсіп өнім көлемінің 2,1 пайызын құрады.
   
     Шағын және орта бизнес
     2016 жылдың 12 айында Түркістан қаласында шағын және орта кәсіпкерлікке 13021 субъект тіркелген, оның ішінде жұмыс істеп тұрған белсенді субъектілернің саны 12700. Өткен жылмен салыстырғанда белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 98,7 пайызды (12868) құрап отыр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Жұмыспен қамтылған адам саны 33308  және өнім көлемі (жұмыс, қызмет) 87,2 млрд.тенге, бюджетке төленген салық 1657,1 млн.теңгені құрады.  Ағымдағы жылдың белсенді субьектілері  98 пайызды құраса,  өткен 2015 жылмен салыстырғанда белсенді субьектілер саны (12868)  98,7 пайызға орындалды.  Ал жұмыспен қамтылғандар  (32 613адам)  102 % және өнім көлемі өткен жылмен салыстырғанда (85,5 млрд.тенге)  102,0% өсті, бюджетке төленгені салық  (1 589,2 млн.теңге ) 104,2  пайызды құрады.  «Максимум» АИО арқылы өткен 2015 жылы 229 жоба 796 млн. теңгеге қаржыландырылса, 2016 жылы 180 жоба  581,9  млн. теңгеге қаржыландырылып, өткен жылмен салыстырғанда 73,1  пайызға орындалды.
Ауылшаруашылығын  қаржылай қолдау қоры 2015 жылы  169  жобаға 585  млн. теңгеге  қаржыланған. Ал ағымдағы  жылы 163 жобаға,   берілген несие 441 млн.теңге , өткен жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда  75,3 пайызды құрап отыр.  
    Инновациялар мен инвестициялар
    Қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға бағытталған инвестициялар, ағымдағы жылдың  12 айында 20679,4 млн.теңгеге орындалып, облыс бойынша (380569,5 млн.теңге) үлесі 5,4 пайызды құрады. Оның ішінде   бюджеттік емес инвестиция  12925,8  млн.теңгені  құрап отыр. 2015 жылмен салыстырғанда  (11912,8 млн.теңге)  бюджеттік емес инвестиция 8,5 пайызға өсіп отыр.  2016 жылы  индустрияландыру картасына енген  жеке кәсіпкер "Grand Miks" жиһаз жасау кәсіпорны іске қосылыа 30 жаңа жұмыс орны ашылды.
   Сауда
   Ағымдағы жылдың  12 айында бөлшек сауда айналымы 16839,4 млн теңгені құрап 100,8 % (обл. 100,8%) құрады.  қаладағы базарлармен, көтерме жеткізушілер және жергілікті тауар өндірушілермен әлеуметтік маңызы бар тауарларға бағаны өсірмеу жөнінде жиналыс өткізілді. Қала әкімінің өкімімен бағаны тұрақтандыру бойынша жұмысшы топ құрылды. Қаладағы базарлар,  ірі дүкендермен дәріханалар, жанар-жағармай бекеттеріне мониторинг жүргізіп отыру үшін 8 топқа бөліп, апта сайын аралап мониторинг жүргізілді.  2016 жылы  бөлшек сауда айналымы 16839,4 млн теңгені құрап 100,8 % (обл. 100,8%) орындалды. 2016 жылдың  желтоқсан айында көлемі  2336,3 ш.м. " Шапағат "сауда үйі  іске қосылды.  
Туризм
Кірме туризм ағымдағы жылдың 12 айында 22 593 турист келіп, өткен жылымен салыстырғанда (20 425 адам)  келушілер саны 110,6 пайызды құрады. 
Ішкі туризм бойынша ағымдағы жылдың 12 айында 1 037 278 адам келген,өткен жылмен салыстырғанда  (1004575 адам)    103,3 пайызды  құрады.
Агроөнеркәсіп кешен
Қаланың ауылшаруашылығы саласында 37186,3 млн. теңгенің ауылшаруашылығы өнімі өндірілді, өткен жылмен салыстырғанды 8,7 пайзға артты.  Оның ішінде, мал шаруашылығы 15555,6  млн. теңгені құрап,  102 пайыз, егін шаруашылығы 21630,7 млн. теңгені құрап, 109,6 пайыз болды. Есепті мерзімде, 43,7 мың га жер игерілді (жоспар 43,6 мың га).  Жаңадан 300 га суармалы жерді іске қосу жоспарланып, 533,5 га жер айналымға қосылды. Терең қопсыту әдісі 6500 га жерге қолданылды, немесе 100 пайызға орындалды. Қала бойынша 7,7 га жылыжай салынып, тапсырма 110 пайызға орындалды. Тамшылап суару әдісі бойынша 1000 га жерге енгізіліп, тапсырма 244 пайызға орындалды (2443,5 га). Жалпы 6024 гектар жерге енгізілген. 92 ауылшаруашылығы техникаларын сатып алу жоспарларып, 95 бірлік техника (80 трактор, 3 пресстейтін техника, 7 трактор тіркесмесі, 1 комбайн, 4 жер жыртатын соқа)
"Сыбаға" бағдарламасы бойынша 7132 ірі қара мал алынып, тапсырма (1157 бас) 6,2 есе орындалды. "Құлан" бағдарламасы бойынша 206 бас жылқы алынып, жоспар 2,1 есе орындалды. "Алтын асық" бағдарламасы бойынша 8663 бас аналық қой алынып, тапсырма 4,3 есе орындалды. 
“Яссы құс” ш/қ-ы етті және жұмыртқа бағыттағы шағын құс өсіру фермасын салу жобасының І-ші кезеңі 2016 жылы іске қосылып, 12 мың бас етті бағыттағы және 22 мың бас жұмыртқа бағыттағы тауық өсірілуде
2 Бағыт: Әлеуметтік сала
Білім беру
2016 жылы қалалық білім бөліміне қарасты 73 күндізгі мектеп, 1 сырттай мектеп, 5 мектептен тыс мекеме, 54 мектепке дейінгі мекемелер, оның ішінде 22 жекеменшік балабақша жұмыс жасады.   2015-2016 жаңа оқу жылында 55883 оқушы білім мен тәрбие  алады. Мектепке дейінгі жасындағы (0-5 жас) балалар саны 21664 болса,  32 балабақша 22 жекеменшік балабақшасының топтарында 17909 бүлдіршін тәрбиеленуде, оның ішінде  6145 бала 32 мемлекеттік және 22 жекеменшік  (оның ішінде 2555 бала жекеменшік балабақшада)ла мектеп жанындағы шағын орталықтардағы топтарында, 5 мектептен тыс мекемелерінде 2787 бала қосымша білім алуда
2016 жылы жалпы білім беру саласына 875,8 млн. теңге бағыттыалды.
Жергілікті бюджет есебінен 342,1 млн.теңге жұмсалып жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары:
-М.Әбенова атындағы ЖОМ-58,0 млн.теңге; -№1 А.Байтұрсынов ЖОМ-33,5 млн.теңге; - Шорнақ ЖОМ-52,7 млн.теңге -№4 С.Сейфуллин ЖОМ-52,7 млн.теңге; -№10 Әл-Фараби  ЖОМ-34,3 млн.теңге; -№31 Абай атындағы ЖОМ-71,9 млн.теңге;
Республикалық бюджет еесебінен күрделі жөндеу жұмыстары №18 Ж.Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясына өткізілді, жұмалған сомма-83,1 млн.теңге.
Дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушысы Жұман Әліасқар «Математика және жобалау» халықаралық ғылыми конкурсында халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орнының грантын жеңіп алды. Абай атындағы №31 жалпы орта мектептің 6 сынып оқушысы Төребек Жамбыл математика пәнінен «Черноризец Хабар» халықаралық Болгар Мемлекеттік олимпиадасының «Алтын медаль» иегері атанды.
Білім беру ұйымдарын оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендермен жабдықтау мақсатында 244,9 млн.теңге жұмсалды. Оның ішінде:1-ші сыныпқа-99,9 млн.теңге, 4-ші сыныпқа-41,8 млн.теңге, 8-ші сыныпқа-96,9 млн.теңге, 9-шы сыныпқа-6,0 млн.теңге. тасымалдауға-0,3 млн теңге жаратылды.
Денсаулық саласы
Қала бойынша 12 аурухана, 2 емхана, 15 ФАП, 4 ФП, 14 дәрігерлік амбулатория, 48 дәріхана,   1 диагностикалық орталық, 1 жедел жәрдем бөлімі қызмет көрсетеді.  417  дәрігер, 1406  орта буынды медициналық дәрігерлер қызмет көрсетеді.
  Дәрігерлермен қамтамасыз етілу көрсеткіші 10 мың адамға шаққанда 16,2, орта буын медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу көрсеткіші 10 мың адамға шаққанда көрсеткіш 54,7 құрады.
Ана өлім-жітімінің 100 мың тірі туылғандарға шаққанда  2016 жылы 12 айда 2 ана өлімі тіркеліп, көрсеткіш 26,0 пайызды құрады (7704 тірі туылғанға шаққанда). 
Сәби өлім-жітімінің 1000 тірі туылғандарға шаққанда  2016 жылы  12 айда  12,9  көрсеткішті құрады.
Еңбек және әлеуметтік қолдау
Қала халқының саны 258,7 мың адамды құрады, оның ішінде экономикалық тұрғындар белсенді халық 89,6 мың адам.
Қала бойынша орташа айлйқ жалақысы 87117 теңгені, ең төменгі күн көріс деңгейінің шамасы 20298 теңгені құрады
Жылдық жоспар бойынша жалпы құрылатын жұмыс орындар саны 3555, оның ішінде 1562-і тұрақты. Есепті мерзімде нақты 4296 жұмыс орны құрылған, оның ішінде 2564-і тұрақты
2016  жылы кешенді жоспар бойынша несиемен қамтылған 193 адам, кәсіби оқуға 90 адам,әлеуметтік жұмыс орнына 533 адам, жастар практикасына 394 адам, ақылы қоғамдық жұмысқа 443 адам қамтылды. 
 Ашылған жұмыс орындар: «Нұрлы жол» бағдарламасы - 3  жоба бойынша мекеме арқылы 218, орталық арқылы 36 орын.; «Мемлекеттік салалық» бағдарламалар бойынша мекеме арқылы 1647, орталық арқылы 189 орын; «Үдемелі индустриялды инновациялық даму бағдарламасы» бойынша - 1 жоба мекеме арқылы 30, орталық арқылы 8 орын ашылды; «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы бойынша - 1 жоба, мекеме арқылы 198, орталық арқылы 7 орын ашылды;  «Агробизнес» бағдарламасы бойынша - 1 жоба, мекеме арқылы 82, орталық арқылы 18 орын; «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы бойынша - 35 жобаға  мекеме арқылы 472, орталық арқылы 372 орын; «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы - 84 жобаға мекеме арқылы 1960, орталық арқылы 398 орынға жұмысшылар жолданды.   
Мұқтаж деп танылған отбасылардың еңбекке жарамды азаматтарына бос жұмыс орындарын ұсына отырып тұрақты жұмысқа жолдама беріледі. Күн көріс деңгейі төмен уәкілетті органға өтініш білдірген отбасылардың табыстары азық-түлік себетінен төмен аз қамтылған 1 отбасының 12 адамына 198,0 теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленсе, 18-жасқа дейінгі балалар жәрдемақысы 8319 отбасының 31359 баласына 667687,1 теңге тағайындалып төленді.Тұрғын үй көмегіне 1908 отбасының 11538 адамына 31122,0 теңге тағайындап төленді. «Өрлеу» шартты ақшалай көмекке 162 отбасының 922 адамына 44102,7 теңге тағайындалап төленді.
Мәдениет
Мәдениет саласы бойынша 2016 жылы бекітілген жоспарға сәйкес жалпы 1240 мәдени іс шара өткізіліп, 228600 көрермен қамту жоспарланған. 2016 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша 1240  мәдени іс шара өткізіліп, 228600  көрермен мен қамтылды. Түркістан орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бойынша кітапхана-филиалдарының 2016 жылдық жоспар бойынша кітапханаға келушілер 1000 адамға шаққандағы орташа саны – 1946 , 12 ай қорытындысы бойынша келушілер саны 1000 адамға шаққанда 1946-ні  құрайды. 
Дене шынықтыру және спорт
          Түркістан қаласында 366 спорт нысандары бар. Оның ішінде: 3 стадион, 4 спорт кешені,  20 ату тирі, 258 спорт ойын алаңдары, 2 теннис корты, 6 жүзу бассейні, 76 спорт залдары және 1 ыңғайластырылған спорт зал,
 2015 жылмен салыстырғанда 10  спорт ғимаратына көбейді. (6 жабық футбол алаңы, 1 спорт кешені, 2 жабық жүзу алаңы, 1 стадион).
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын қолдау мақсатында қала халқының бұқаралық спортқа тартылуын  30% жеткізу  мақсатында қала әкімінің 2012 жылғы 26 желтоқсандағы №1698  қаулысына сәйкес, №4 Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі ашылып,  жаттықтырушылар саны -6 (спорт түрлері – баскетбол, волейбол, қазақ күресі, бокс, таеквондо, дзюдо). 
2016 жылы Дзюдодан Хамза Дидар  73 кг салмақ дәрежесінде 2016 жылы ХХХІ- жазғы Рио олимпиадасына қатысты. Дзюдодан Алматы қаласында өткен Гранприде 3 орын алып қола жүлдегер атанды. Якутя мемлекетінде өткен  «Азия балалары» ойынында Молдаш Кемелбек 3 орын алды.   Рахымжанова Мунира  Қазақстан Республикасының жеңімпазы, Азия жеңімпазы. Футболдан Қырғызстан Республикасында  өткен   «Barchyn cup» атты  халықаралық турнирде ОҚО құрама командасында 1 орын алды. Бокстан Қазақстан Республикасының чемпионатында Жұманғазы Мирас 1 орын  алды.  Самбодан Қазақстан Республикасының чемпионатында  Момбек Елдоспен Бейсенов Бексұлтан  1 орынды жеңіп алды.Үстел тенисінен  Қазақстан Республикасының чемпионатында 1 орынды Полатхан Рахат жеңіп алды.   Волейболдан  Қазақстан Республикасының чемпионатында Сақыпжан Атаханұлы  жеңімпаз атанды.
Мемлекеттік тілді дамыту
Ересек тұрғындардың санынан (155100) 2015 жыл қорытындысымен мемлекеттік тілді меңгерген ересектер саны-147900. Құжат айналымы 100% пайызға мемлекеттік тілде жүргізіліп отыр. 2016 жылы тіл саясаты саласындағы заңнама нормаларындағы жіберілген қателіктер (18) ретке келтірілді.   
Қоғамдық және құқықтық тәртіп
2016жылы жалпы 2611 құқық бұзушылықтар тіркелді, оның ішнде 284 көшеде болған қылмыстар.  Көшеде жасалған ұрлықтар саны 83, барлық қылмыс саны 2611.
Көшеде жасалған бұзақылық саны 44, барлық қылмыс саны 2611. 990 адам қайтыс болған, оның ішінде 27 адам жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болған. Қала бойынша 36563 автокөлік тіркелген, тіркелген жол-көлік оқиғалар саны 174.
3 Бағыт: Инфрақұрылым
Құрылыс
Құрылыс жұмыстарының  нақты көлемінің индексі 12 айдың қорытындысы бойынша 100,0 пайызға толық орындалды.
Қол жетімді баспана 2020  бағдарламасы және жеке азаматтардың тұрғын үйлерінің есебінен 12 айдың қорытындысы бойынша 51 000 шм пайдалануға берілді. Толығымен орындалды.
Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары
Түркістан қаласына қарасты аудандық маңызы бар 164 шақырым жол Оның ішінде 152,5  шақырымы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда. Яғни 94,1 пайызды құрайды
Түркістан қаласына қарасты 35 елді мекеннің 31 не көлік қатынайды. Қалған 4 елді мекен шалғайда орналасқандықтан көлік жүргізуге мүмкіндік жоқ
Қалаға қарасты 10 ауылдық округтің 14 көшесіне орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Қала ішкілік 15 көшеге, тас 10 көшеге асфальт, 10 көшеге  ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жанғырту бойынша жалпы 28 көп қабатты тұрғын үйлердің жөндеу жұмыстары жүргізілді.  275,5 млн. теңге жұмсалды.
Ауыз сумен қамтамасыз ету
Ауыз сумен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 6 нысанның құрылыс-монтаж жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысандардың барлығы іске қолып, халықты орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр.
Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының ұрылысы (7 сақиналы торап) - 695,2 млн. теңге
Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының  құрылысы (8 сақиналы торап) - 549,2 млн. теңге
Түркістан қаласының көшелі су өткізгіштер тораптарының құрылысы (1 сақиналы торап) - 451,9 млн. теңге
Түркістан қаласы Тұран елді мекеніндегі су өткізгішінің құрылысы (2 кезек) - 452,3 млн. теңге
Түркістан-Қызылорда тас жолы бойындағы тұрғын массивін сумен каматамасыз ету - 204,1 млн. теңге
Түркістан қаласы, Қарашық ауыл округі, Қарашық елді мекенінің су өткізгіш  тораптарының құрылысы (ІІ-кезек) - 251,9 млн. теңге
Табиғи газбен қамтамасыз ету
Табиғи газбен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 1 нысанның құрылыс-монтаж жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысан іске қолып, тұрғындар орталықтандырылған газбен қамтамасыз етілуде.
2015-2016 ж.ж. Ескі Иқан ауылын табиғи газбен қамтамасыз етуге ЖСҚ әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. 2017 жылға құрылысын жүргізу үшін облыстық бюджеттен қаржы бөлдіруге құжаттары ОҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына тапсырылды.
2016 жылы табиғи газбен қамтылмаған елді мекендерді және қала ішіндегі аумақтарды орталықтандырылған газбен қамтамасыз ету мақсатында дайындалып жатқан жобалау-сметалық құжаттамаларына бөлінген қаржы толығымен игерілді. Аталған жобалау-сметалық құжаттамалары 2017 жылға өтпелі. 
Электрмен қамтамасыз ету
Электрмен қамтамасыз ету саласы бойынша 2016 жылы 5 нысанның құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аталған нысандардың барлығы іске қосылып, тұрғындар сапалы электрмен қамтамасыз етілді
Түркістан қаласы, Бекзат мөлтек ауданындағы тұрғын массивін электрмен қамтамасыз ету құрылысы (1 кезек) - 67 млн. теңге
Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы (2 кезек) - 108,2 млн. теңге
Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы (3 кезек) - 355,3 млн. теңге
Ыждыхат тұрғындар массивін электрмен қамтамасыз ету - 377,7 млн. теңге
Орталық тұрғындар массивін  электр жүйелерінің құрылысы - 152 млн. теңге
4 Бағыт: Экология және жер ресурстары
Стационарлық көздерден 3200,14 тонна зиянды заттар шығарылып, Оның ішінде 64 тоннасы зарарсызданады деп күтілуде.   Яғни  стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттардың үлесі 2 %  азайтылады.
3200 тонна зиянды заттар шығарылды 
180 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар қайта өңделді. Бұл 0,05 пайызды құрайды
170000 тұрғынға қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша  қызметтер көрсетіледі деп күтілген. Яғни 67,2  %, алайда жоспар 100 пайызға орындалды 
5 Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілуіне қанағаттанушылық деңгейі 99 пайыз құраған.
Экономика және қаржы бөлімінің басшысы М.Таңғатаров