Түркістан қаласының 2011-2015 жылдарға арналған Даму бағдарламасының 2015 жыл қорытындысы бойынша индикаторлардың орындалуы туралы мәлімет

Көрсеткіштер Өлшем бірлігі

2015 жыл

жоспар

2015 ж.

орындалуы

Ескертпе
1 2 3 4 5 6 7
1 Бағыт: Экономика
Өнеркәсіп
1 Өнеркәсіп өнімінің көлемі млн. тенге 13054,0 11697,0 2015 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 11697,0 млн.теңгені құрады. Межелі жоспардың орындалмау себебі екі ірі кәсіпорын   меншік иесі өзгеруіне байланысты тоқтап тұр. Олар: «Ақ берен» ЖШС мен «ШТФ-Түркістан» ЖШС-ы. Сонымен бірге «Нұрстрой ЛТД» ЖШС межелі жоспарды 60,3 пайызға орындалды.
2 Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі % 104,0 105,9 2015 жылда өндірілген өнімнің нақты көлем индексі 105,9 пайызды құрады.
3 Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің көлемі млн. тенге 434,0 421,7 Кен өндіру өнеркәсібінде 2014 жылы 420,6 млн.теңгеге өнім өндірілсе, ағымдағы жылы 421,7 млн.теңгенің өнімі өндірген.Межелі жоспар 12,3 млн.теңгеге   кем орындалды. Себебі тапсырыс болмауына байланысты төмендегі кәсіпорындар есебінен «КНМ ААҚ КСИ» ЖШС -19,0 млн.тг, ЖШС «Бекарыстан» -13,4 млн.тг, «Сұлтан ЛТД»ЖШС 3,9 млн.тг, «Майшай су» ЖШС -4,0 млн.тг орындалмады.
4 Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі % 100,0 104,6 Өндірілген өнімнің нақты көлем   индексі   104,6 пайызды құрады.
5 Өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі млн. тенге 11250,0 9581,4 Өндеу өнеркәсібі бойынша өндірген өнім 9581,4 млн.теңгені құрап, жоспар 1668,6 млн.теңгеге кем орындалды. Себебі екі ірі кәсіпорын меншік иесі өзгеруіне байланысты тоқтап тұр. Олар: «Ақ берен» ЖШС мен «ШТФ-Түркістан» ЖШС-ы. Сонымен бірге «Нұрстрой ЛТД» ЖШС межелі жоспарды 60,3 пайызға гана орындады.
5.1 Тамақ өнімдерін өндіру млн. тенге 6886,0 5535,8 Тамақ өнімдерін өндіру саласы 2015 жылы 5535,7 млн.теңгені қүрап, өткен жылмен салыстырғанда (5391,4 млн.теңге) 144,3 млн.теңгеге артты. Алайда СТК"Түркістан", "Кәусар Нұр"ЖШС, «Ғажайып-П» ЖШС және Мұзды тау" ЖШС 100 пайызға артқанымен,"Ақ жол" ЖШС-ың нан өнімдері 74,8 пайыз, осы саладағы жеке кәсіпкерлер есебінен 78,5 пайызды құрап, жоспар 1350,3 млн.теңгеге орындалмады.
5.2 Сусындарды өндіру                                                       млн. тенге - -
5.3 Тоқыма бұйымдарын өндіру                                                 млн. тенге 670,0 588,3 Жалпы жеңіл өнеркәсібі бойынша  тоқыма бұйымдары өндіру 588,3 млн.теңге, өткен жылы өндірілген өнімі 415,6 млн.теңге құрап, өнім   172,7 млн теңгеге артты. Бұл салада тапсырыстың болмауына байланысты «Түркістан мақта» ЖШС-69,1 млн.тенгеге, яғни   54,2% орындалды, «Комбинат Фараб» ЖШС-228,1 млн.теңге құрап, 93,1 пайызға орындалды. Межелі жоспар 81,7 млн.теңгеге орындалмады.
5.4 Киім өндіру                                                                   млн. тенге 34,0 31,2 Киім өндіру саласы бойынша 31,2 млн теңгенің өнімі шығарылып, 2014 жылмен (32,7 млн.теңге)     салыстырғанда 102,5 пайызға артты. Бұл салада    «Қазақ соқырлар қоғамы», жеке кәсіпкерлер Н.Имажанов пен   Г.Хываеваның шағын тігін фабрикасы, « ШТФ Түркістан» ЖШС өнім өндіруде. « ШТФ Түркістан» ЖШС-ның меншік иесінің өзгеруіне байланысты тоқтап 6,5 млн.тенгеге ғана өнім өндіріп, межелі жоспар 2,8 млн.теңгеге орындалмады.
5.5 Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру млн. тенге - -
5.6 Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру млн. тенге - -
5.7 Қағаз және қағаздан жасалған өнімдерді өндіру млн. тенге - -
5.8 Жазылған материалдарды басып шығару млн. тенге - -
5.9 Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру млн. тенге - -
5.10 Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру млн. тенге - -
5.11 Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру млн. тенге - -
5.12 Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру млн. тенге

83,5

113,4

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру саласында 113,4 млн.теңге өнім өндіріп, 2014 жылмен (138,8 млн.тг) салыстырғанда өнім көлемі   102,3 пайызға артты. Бұл салада "Баянды құрылыс" ЖШС, «СДО Түркістан" ЖШС, "Тұран" ШҚ   жұмыс жасауда.
5.13 Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру млн. тенге 3370,0

3135,2

2015 жылы өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру саласында 3135,2 млн.теңгеге, 2014жылмен салыстырғанда (3344,2млн.теңге) 100,3 пайызға орындалған. Сұраныстың аздығына байланысты «Бинэкс» ЖШС- 69,6 пайызға және «Нұр строй ЛТД» ЖШС-60,3 пайыз ғана орындалуына байланысты межелі жоспар 234,8 млн.тенгеге орындалмады.
5.14 Металлургия өнеркәсібі                                                                                   млн. тенге - -
5.15 Дайын металл бұйымдарын жасау млн. тенге - -
5.16 Машина жасау                                                                           млн. тенге 121,5 83,5 Машина жасау саласы 83,5 млн.теңгеге қызмет көрсетті. 2014 жылмен (401,6 млн.теңге) слыстырғанда 91,1 пайызды құрады. Межелі жоспар 98,9 млн.теңгеге орындалмады. Себебі, тапсырыстың болмауына байланысты   «Ақберен» ЖШС сатылып меншік иесінің өзгеруіне байланысты қызмет көрсету 98,9 млн.теңгеге кем орындады.
5.17 Жиһаз жасау                                                               млн. тенге 85,0 66,3 Жиһаз жасау саласында 66,3 млн.теңгеге өнім шығарып, өткен жылмен ( 60,5 млн.тг) салыстырғанда өнім көлемі   8,3 пайызға өсті. Межелі жоспар 18,7 млн.теңге орындалмай отыр. Жеке кәсіпкер Ф. Құдайбергенов, «Дива люкс» ЖШС шығарған өнімдері жылдық есепте (1.04. 2016 ж.) қосылады.

5.18

Өзге дайын бұйымдарды жасау                              

млн. тенге

-

-
                                                                   Өңдеу өнеркәсібі
6 Өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі                                                                               % 104,0 106,2 Өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі 106,2 пайызға орындалды.
6.1 Тамақ өнімдерін өндіру                                                                     % 106,0 105,0

Өнім көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 144,4 млн.теңгеге артып,   105,0 пайызды құрады.

"Ақ жол" ЖШС-ың нан өнімдері 74,8 пайыз, осы саладағы жеке кәсіпкерлер есебінен 78,5 пайызды құрады.

6.2 Сусындарды өндіру                                                         % -
6.3 Тоқыма бұымдарын өндіру                                                 % 104,0 104,3 Тоқыма бұйымдарын өндіру 172,6 млн.теңгеге артып 104,3пайызға орындалды.
6.4 Киім өндіру                                                                   % 60,0 102,5 Киім өндіру 31,2 млн.теңгеге артып 102,5 пайызға артты.
6.5 Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру % - -
6.6 Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру                                                     % - -
6.7 Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру % - -
6.8 Жазылған материалдарды басып шығару                                                                             % - -
6.9 Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру                                                                                               % - -
6.10 Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру % - -
6.11 Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру % - -
6.12 Резеңке және пластмасса бұымдарын өндіру % 60,0 102,3 2014 жылмен салыстырғанда НКИ 102,3 пайызға орындалды.
6.13 Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру % 106,0 100,3 Сұраныстың аздығына байланысты «Бинэкс» ЖШС- 69,6 пайызға және «Нұр строй ЛТД» ЖШС-60,3 пайыз ғана орындалуына байланысты межелі жоспар 234,8 млн.тенгеге орындалмады. Өткен жылмен салыстырғанда НКИ 100,3 пайызды құрады.
6.14 Металлургия өнеркәсібі                                                                                           % - -
6.15 Дайын металл бұйымдарын жасау % - -
6.16 Машина жасау                                                                       % 30,0 91,1 Машина жасау саласында көрсетілген кызмет 83,5 млн.тенгені құрап, 2014 жылмен салыстырғанда 91,1 пайызға орындалды.
6.17 Жиһаз жасау                                                               % 106,0 108,3 Жиһаз жасау саласында өнім көлемі 66,3 млн. теңгені құрап, 108,3 пайызға артты.
6.18 Өзге дайын бұйымдарды жасау                                                                 % -
7 Электрмен жабдықтау, бу беру көлемі                                                                             млн. тенге 1000,0 1033,8 Электрмен жабдықтау, бу беру көлемі бойынша 2015 жылы 1033,7 млн.теңгеге, өткен жылмен салыстырғанда 24,5 млн.теңгеге артты.
8 Электрмен жабдықтау, газ берудің нақты көлем индексі                                                                                   % 100,0 104,1 НКИ 104,1 пайызға артты.
9 Сумен жабдықтау көлемі                                                                                   млн. тенге 370,0 660,1 Сумен жабдықтау көлемі ағымдағы жылы 660,1 млн. теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 154,7 млн.теңгеге   артты.
10

Сумен жабдықтаудың нақты көлем индексі                    

%

100,0

110,0 Сумен жабдықтаудың нақты көлем индексі өткен жылмен салыстырғанда 10,0 пайызға артты.                  
Шағын және орта бизнес, сауда
11 Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі % 84,0 97.8 2015 жылдың қорытындысымен тіркелген 13514   оның ішінде жұмыс істеп тұрған ШОБ саны 13215 (13215/13514*100) Жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі 97,8 пайызды құрап отыр.
12 Бөлшек сауданың нақты көлем индексі % 119,3 100,1 2015 жылы бөлшек сауда 13984,4 млн.теңгені құрап өткен жылмен салыстырғанда 100,1 пайызға орындалды. Жоспарланған меженің орындалмау себебі 2015 жылғы 3 наурызда орталық «Қуаныш» базарында өрт болуы салдарынан 881 кәсіпкер жұмыстарын тоқтатты. Сондай-ақ бағаның қымбаттауына байланысты тұрғындардың сауда жасауға сұранысы азайған.
12.1

Бөлшек сауда қызметі түрімен сауда алаңы 2000 шаршы метрден кем емес сауда объектілерінің санын ұлғайту

бірлік - -
Инновациялар мен инвестициялар
13 Облыстың негізгі капиталына салынған жалпы инвестициялар көлеміндегі аудан/қала инвестициясының үлесі % 4,9 4,7 Облыстың негізгі капиталына салынған жалпы инвестиция 416028,6 млн.тенге, қала (19749,6 млн.теңге) көлеміндегі инвестицияның үлесі 4,7 пайызды құрады.
13.1 1000 адамға шаққанда негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі Мың тенге 87,5 78,0 Жалпы негізгі капиталға инвестиция 19749,6 млн.теңге, халық саны 256758 адам
14 Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі % 11 11,0 Өнімдік және үдерістік инновациялар бойынша кәсіпорындар саны 76, оның ішінде белсенділері – 8, (8/76*100) үлесі 11,0 пайыз.
14.1 Өндірілген инновациялық өнім көлемін ұлғайту

млн. тенге

800,0

800,0
Туризм
15 Кіру туризмі бойынша қызмет көрсетілген туристер саны бірлік 20000 20425 Кірме туризм 2015 жылы 20425 адамды құрап, жоспар 2,1 пайызға артты.
16 Ішкі туризм бойынша қызмет көрсетілген туристер саны бірлік 780000

             960919

Ішкі туризм 2014 жылмен салыстырғанда (960,9 мың адам) 23,2 пайызға артты.
16.1 Орналастыру орындарымен көрсетілген қызмет көлемі мың теңге 87000 87000
16.2 Орналастыру орындарының саны бірлік 11 11 Қаладағы қонақтарды орналастыру орындарының саны -11.
16.3 Төсек-орын саны Бірлік 660 660 Олардағы төсек орын саны 660 бірлікті құрайды.
Агроөнеркәсіптік кешен
17 Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі % 105,0 107,4

Ауылшаруашылығы жалпы өнімнің көлемі 2015 жылы 24 млрд.991,8 млн. теңге болып, нақты көлем индексі 107,4 пайызды құрады. Оның ішінде мал шаруашылығы 11 млрд. 948,6 млн.теңгені құрап, 103,9 пайыз, егін шаруашылығы 12 млрд.954 млн.теңгені құрап, 109,8 пайыз болды.

Мал шаруашылығының НКИ жоғары жоспарланған.

17.1. Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлемінің индексі % 104,0 109,8
17.2. Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлемінің индексі % 106,1 103,9
17.3. Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар % -
17.4. Тамшылатып суғару әдісін ендіру га 1200 2380 Жылдық жоспар 198,0 пайызға орындалды.
17.5. Жылыжайлар көлемін ұлғайту га 7,0 8,28 Жылдық жоспар 118,3 пайызға орындалды.
17.7. Егіс көлемін ұлғайту га 39600 43003 Жылдық жоспар 109,0 пайызға орындалды.
17.6. Жаңадан қосылатын жердің көлемін ұлғайту га 1750 1798 Жылдық жоспар 102,7 пайызға орындалды.
17.7. Үй іргелік жерлерді игеру га 3200 3232 Жылдық жоспар 101,0 пайызға орындалды.
17.8. «Алтын асық» бағдарламасы бойынша алынатын тұсақ мал бас 2000 3658 Жылдық жоспар 182,9 пайызға орындалды.
17.9. «Құлан» бағдарламасы бойынша жылқы алу бас 100 280 Жылдық жоспар 2,8 есе артық орындалды.
17.10. «Сыбаға» бағдарламасы бойынша алынатын мал басы бас 2000 3653

Жылдық жоспар 182,6 пайызға орындалды.

17.11. Қайта өңдеу кәсіпорындарын ашу бірлік 1 1
ет - -
сүт 1 1 «Тұран» ш/қ сүт өңдеу цехы ағымдағы жылдың қараша айында іске қосылды.
Көкөніс -
Білім беру
18 Өткен жылмен салыстырғанда үш ауысымдық және авариялық мектептер санының төмендеуі % - -
18.1. Үш ауысымдық және авариялық мектептердің орнына пайдалануға берілген жаңа мектептердің саны бірлік

-

-
19 Мектеп бітірушілердің арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі %

67,8

67,8 2015 жылы 11 сыныпты 2430 оқушы бітіріп, оның 1003 ҰБТ-ге қатысты. Оның ішінде білімді өте жақсы, жақсы меңгерген бала саны 1647.
жаратылыстану-математика пәндері % 60 60,1 “4”, “5”–ке оқитын 17230 оқушы, 5-11 сынып арасындағы 28678 оқушыға шаққанда.
қоғамдық-гуманитарлық пәндер % 75,6 75,6 “4”, “5”–ке оқитын 21690 оқушы, 5-11 сынып арасындағы 28678 оқушыға шаққанда
19.1. Жоғарғы педагогикалық білімі бар педагогтердің үлесі % 96,6

96,7

Қазіргі таңда 5302 педагогтың ішінде 5125 педагог немесе 96,6 пайызы жоғары білімді.
оның ішінде ауылдық жерлерде % 96,7 96,7 Ауылдық жерде орналасқан мектептердегі жұмыс істейтін 2191 педагогтардың жоғары білімдісі 2119 немесе 96,7 пайызды құрайды.
19.2. Халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың (ғылыми жобалардың), ғылыми жарыстардың жеңімпаздары болып табылатын оқушылар саны

адам

2

2

Сабыр Жансая және Мұрат Бағдаулет ҰБТ-дан босатылып, сертификат берілді.

20 Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивтік біліммен қамтылуы

%

15,2

16,5

Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы саны 2585, оның ішінде инклюзивтік біліммен қамтылғандардың саны-429
20.1. Мектептердің жалпы санының ішінде инклюзивтік білім беру үшін жағдайлар жасалған білім беру үшін жағдайлар жасалған білім беру ұйымдарының үлесі

%

25,6

31,1

Қала бойынша 74 мектеп бар. Қазіргі таңда 23 мектепте инклюзивті сыныптар ашылған.

21

Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту

%

80,00

80,0

Қала бойынша 3-6 жастағы бала саны 21968 құрайды. Жалпы 50 балабақшада, оның ішінде мемлекеттік 30 балабақшада 5918 бала, 20 жекеменшік балабақшада 2323 бала, 63 шағын орталықтарда 9339 бала, барлығы 17580 бала балабақшамен қамтылып, 80,0% құрап отыр
21.1.

Мектепке дейінгі (3-6 жас) білім алуға мұқтаж балалар санын төмендету үшін ашылған жаңа орындардың үлесі

%

18,6 20,0 2015 жылы жаңадан 2 мемлекеттік балабақша, 8 жекеменшік балабақша ашылды. Жалпы қалада 50 балабақша жұмыс жасайды, үлесі 20 пайыз.
22 15-28 жастағы жастардың жалпы санындағы NEET үлесі, % ( NEET –ағыл. Not in Education, Employment or Training) % 3 3 15-28 аралығындағы 50335 жастардан NEET үлесі 3% немесе 1510 адамды құрайды.
22.1. Жастар ұйымдарының қызметінде қатысатын жастардың үлесі

%

20

20

Қала бойынша ЖОО және АОО орындарындағы жастар ұйымдарының саны-43. 14176 студент қатысты (жалпы жастар саны 70879).
23

Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы техникалық және кәсіптік білім беретін орындары түлектерінің жұмысқа орналастырылғандардың үлесі

%

41

41

2014-2015 жылдары техникалық және кәсіптік орта арнаулы білім ордаларын бітіргендер саны – 1695. Оқуды бітіргендердің техникалық және кәсіптік білім беретін орындарда жұмысқа орналасқандары 694 студент, пайыздық көрсеткіші- 41 % пайызды құрап отыр.
23.1. Типтегі жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі

%

14

14

Қаладағы 14-24 жастағы жастардың саны – 50595, техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған– 7083 адам, 14% құрайды.
                                                                                                 Денсаулық сақтау
24 Халықтың туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы жас 70 70 Халықтың күтіліп отырған өмір сүру ұзақтығы 2015 жылы 70 жасқа дейін ұлғайды.
24.1. Аналар өлім-жітімі

100 мың тірі туылған

дарға шаққандағы саны

0 13,1 Ана өлім-жітімінің 100 мың тірі туылғандарға шаққанда 2015 жылы 1 ана өлімі тіркеліп, көрсеткіш 13,1 пайызды құрады (7600 тірі туылғанға шаққанда). 2014 жылы ана өлімі тіркелген жоқ
24.2. Балалар өлім-жітімі (0-ден 5 жасқа дейін)

1 мың тірі туылғандар

ға шаққандағы саны

13,8 13,0

Сәби өлім-жітімінің 1000 тірі туылғандарға шаққанда 2015 жылы 13,0 көрсеткішті құрады.

(7600 сәби туылған,105 сәби шетінеген)

24.3. Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім 100 мың тұрғынға шаққандағы саны 93,0 154,6 Қан айналымы жүйесінің ауруларынан өлім-жітімнің 100 мың адамға шаққанда 2015 жылы 154,6 көрсеткішті құрады (388 науқас қан айналым жүйесінің ауруларынан қайтыс болған).
24.4. Онкологиялық аурулардан болатын             өлім-жітім 100 мың тұрғынға шаққандағы саны 49,7 61,0 Онкологиядан өлім-жітімнің 100 мың адамға шаққанда 2015 жылы 61,0 көрсеткішті құрады (153 науқас онкопатологиядан қайтыс болған).
24.5. Туберкулезден болатын өлім-жітім 100 мың тұрғынға шаққандағы саны 1,1 2,4 Туберкулезден өлім-жітімнің 100 мың адамға шаққанда 2015 жылы 2,4 көрсеткіш құрады (6 науқас туберкулезден қайтыс болған).
24.6.

15-49 жас ерекшелігі тобындағы адамның иммун тапшылығы вирусының таралуы,               0,2-0,6%

Шегінде

%

0,003 0,003 2015 жылға АИТВ ауруларын таралуы 0,003 көрсеткішті ұстап түру жоспарлануда 2015 жылы 8 науқас АИТВ індетімен науқастар тіркелген.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
25 Жұмыссыздық деңгейі % 4,8 4,7 Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 93636 адам, жұмыссыздар саны 4365 адам. Жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,7 пайызды құрады
25.1. Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-28 жас) % 1,5 1,5 15-28 жас аралығындағы 50335 жастардың 755-і жұмыссыз немесе 1,5%.
25.2. Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналастырылғандардың үлесі % 80,0 82,6 Жұмыссыз ретінде өтініш жасаған 4369 азаматтың 3608 жұмыспен қамтылып, жұмысқа орналасқандардың үлесі 82,6 пайызды құрады.
25.3. Құрылған жұмыс орындарының саны бірлік 2758 3408 2015 жылы 2758 жұмыс орындарын ашу жоспарланып, нақты 3408 жаңа жұмыс орындары ашылды, жоспар 123,6 пайызға орындалды.
оның ішінде тұрақты 781 1453
25.4. Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындардың үлесі % 43,0 58,1 Түркістан қаласы бойынша экономикалық тұрғыдан белсенді халық саны 93636   азамат, 54397 өздігінше жұмыспен қамтылғандар, 54397 азамат формалды секторға өткізіліп, өзін-өзі жұмыспен қамтылған тұрғындардың үлесі 58,1 пайызды құрап отыр.
25.5. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жалпы санындағы өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың үлесі % 30,0 3,3 Өзін-өзі жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы (54397 адам) өнімсіз жұмыспен қамтылған халықтың саны 1786 адам,   үлесі 3,3 пайыз құрап отыр.
25.6. Жұмыспен қамтылуға жәрдемдесу үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны адам 185 190 Еңбекке жарамды жастағы мүгедектердің саны 3365 адам, одан жұмыспен қамтылуға жүгінген мүгедектер -190 адам, жұмысқа орналасқандардың саны 190 адам, оның ішінде тұрақты жұмысқа орындарына орналасқаны-99, жаңа жұмыс орындарына-20 адам. әлеуметтік жұмыс орындарына -23, жастар практикасына -5 адам, шағын несиелендіруге-9 адам, қайта даярлауға-1 адам, ақылы қоғамдық жұмыстарға -33 адам жолданды.
25.7. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар ішіндегі еңбекке жарамды адамдардың үлесі % 26,5 19,2 Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны-190 адам, оның ішінде еңбекке жарамдылардың саны – 36 адам.
26 1000 жұмыскерге шаққанда, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны % - -
26.1. Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлес салмағы (ірі және орта кәсіпорындар арасында) % - -
Мәдениет
27 Аудан/калада өткізілген әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар саны бірлік 1237 1237 2015 жыл қорытындысы бойынша 1237 іс-шара өткізіліп, оған 228600 адам қатысты
27.1. 1000 адамға шаққандағы кітапханаға келушілердің орташа саны адам 1945 1945 Түркістан орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бойынша кітапхана-филиалдарының 2015 жылдық жоспар бойынша кітапханаға келушілер саны – 499116, оны 1000 адамға шаққандағы орташа саны – 1945 құрайды.
Дене шынықтыру және спорт
28 Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамту

%

19,4 49290

22,0

55700

Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы тұрғындардың саны 55700 бұл қала халқының   22,0 % пайызын құрап отыр.

28.1. 1000 адамға шаққанда дене шынықтыру-сауықтыру кешендерінің саны бірлік 3 3 Түркістан қаласында жалпы 3 спорт кешені орналасқан атап айтсақ: Б.Шолақ атындағы спорт кешені, Б.Саттарханов атындағы спорт кешені, Бокс федерациясының спорт кешені.
Мемлекеттік тілді дамыту
29 Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі % 95 95,3 Ересек тұрғындардың санынан (155100) 2015 жыл қорытындысымен мемлекеттік тілді меңгерген ересектер саны-147900
29.1. Мемлекетік органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізу үлесі % 100 100

Құжат айналымы 100% пайызға мемлекеттік тілде жүргізіліп отыр.

29.2. Тіл саясаты саласындағы заңнама нормаларының жіберілген бұзушылықтарының саны: сыртқы жарнама, бұқаралық ақпарат құралдары бірлік 16 16 Ретсіз жарнамалардың 16 жөнге келтірілді.
Қоғамдық және құқықтық тәртіп
30

Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы

% 11,1 8,5 Жалпы 2015 жылы 2574 қылмыс тіркелген, көшеде жасалған қылмыстың саны – 218. Көшеде жасалған қылмыс үлесі 8,5 пайызды құраған
30.1. Көшелерде жасалған ұрлықтар деңгейінің төмендеуі % 3,2 6,4 2014 жылы көшелерде жасалған ұрлықтар саны 188 құраса, 2015 жылы 176 жағдай құрап отыр.
30.2. Көшелерде жасалған бұзақылық деңгейінің төмендеуі % 2,1 8,8 Көшелерде жасалған бұзақылық деңгейі   2014 жылы 137 болса, 2015 жылы 125 бұзақылық тіркелген.
31 Жол – көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету % 3,1 38,1 Жол көлік оқиғасынан 2014 жылы мен салыстырғанда 2015 жылы 42 -ден 26-ға төмендеген.
31.1.

Жол – көлік оқиғаларының саны                             (10 мың бірлік автокөлікке шаққанда)

бірлік 57,2 44,0 Түркістан қаласында қазіргі таңға 36 563 көлік тіркелген 2014 жылы 198 жол көлік оқиғалары құрады. 2015 жылы 161 жол оқиғасы тіркелді.
2 Бағыт: Инфрақұрылым
Құрылыс
32 Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі % 101,1 100,4 2015 жылы құрылыс жұмыстарының көлемі 11023,2 млн.теңгені құрады. Индикатордың орындалмау себебі бюджеттің оңтайландыруына байланысты құрылыс жұмыстарының қаржысы қысқартылды.
32.1.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы

мың шаршы метр 37,0 38,7 2015 жылдың қорытындысымен пайдалануға берілген тұрғын үй ауданы 38,7 мың шаршы метрды құрады.
Жолдар мен көлік
33 Жақсы және қанағаттанарлық күйдегі аудандық/қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі % 94,1 94,1 Аудандық/қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзақтығы 162 шқ, оның 48,5 шақырымы (асфальт жол) жақсы жағдайда және 104 шқ (тас жол) қанағаттанарлық жағдайда.
33.1. Аудандық/қалалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау шқ. - --
33.2. Аудандық/қалалық маңызы бар автомобиль жолдарына күрделі және орташа жөндеу жүргізу шқ. - -
33.3.

Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі

% 11,5 11,5 Түркістан қаласына қарасты 35 елді мекен бар. 4 елді мекен шалғайда орналасқандықтан қоғамдық көлік жүруі тиімсіз.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы
34 Нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесін ұлғайту

бірлік

59

59

Нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген объектілердің саны -59
34.1. Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі % 43,8 43,8 Түркістан қаласы бойынша күрделі жөндеу қажет ететін 46 көп қабатты тұрғын үйлер, жалпы көп қабатты тұрғын үйлердің саны 105.
35 Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар халықтың үлесі % 83,5 83,5 Түркістан қаласы бойынша және елді мекендерде 256,7 мың адам бар. Қазіргі таңға, жалпы Түркістан қаласы және елді мекендер бойынша ауыз сумен қамтылған адамдар саны 214,4 мың, тұрғындардың орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтауға қол жетімділігінің деңгейі 83,5 пайызды құрайды.
35.1. Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қосылған елді мекендер саны бірлік 26 27 Түркістан қаласы бойынша 25 елді мекен «Ақ бұлақ» бағдарламасы аясында орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілді. 2 елді мекен ескі ауыз су жүйесімен қамтылған.

36

Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілердің үлесі: - -
Жылумен жабдықтау % - -
Сумен жабдықтау % 3,6 3,6 Түркістан қаласында қолданыстағы 969,7 шақырым ауыз су құбыры бар. Қазіргі таңға аталған 969,7 шақырым ауыз су құбырының ескірген 35,3 шақырымы ауыстырылып, жаңғыртылған ауыз су желілерінің үлесі 3,6 пайызды құрап тұр.
Су бұрумен жабдықтау % 11,3 11,3 Түркістан қаласында қолданыстағы 55,7 шақырым сарқынды су құбыры бар. Қазіргі таңға аталған 55,7 шақырым сарқынды су құбырының ескірген 6,3 шақырымы ауыстырылып, жаңғыртылған сарқынды су желілерінің үлесі 11,3 пайызды құрап тұр.
Газбен жабдықтау % -
Электрмен жабдықтау % 49,6 49,6 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің «Инвестициялық жоба» бағдарламасы аясында Түркістан қаласы аумағында тозығы жеткен 203,893 шқ электр желілеріне (Вл-0,4. Вл-10 кВ) жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазіргі таңда жаңғыртылған электр желілерінің ұзындығы 108,131 шақырымды құрап, үлесі 53,0 пайызды құрады.
36.1. Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы: - -
Газбен жабдықтау шқ - -
Жылумен жабдықтау шқ - -
Сумен жабдықтау шқ 35,3 35,3 Түркістан қаласында қолданыстағы 969,7 шақырым ауыз су құбыры бар. 2011-2014 жылдар аралығында 969,7 шақырым ауыз су құбырының ескірген 35,3 шақырымы ауыстырылып, жаңғыртылды.
Су бұрумен жабдықтау шқ 6,3 6,3 Түркістан қаласында қолданыстағы 55,7 шақырым сарқынды су құбыры бар. 2011-2014 жылдар аралығында 55,7 шақырым сарқынды су құбырының ескірген   6,3 шақырымы ауыстырылып, жаңғыртылды.
Электрмен жабдықтау шқ 108,131 108,131 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің 2010-2020 ж.ж. «инвестикалық жоба» бағдарламасы аясында Түркістан қаласы аумағында тозығы жеткен 203,893 шқ электр желілеріне (Вл-0,4. Вл-10 кВ) жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазіргі таңда жаңғыртылған электр желілерінің ұзындығы 108,131 шақырымды құрап тұр.
36.2 Толық биологиялық тазарту арқылы сарқынды сулар тазартылды мың текше м - -
3 Бағыт: Экология және жер ресурстары
37 Стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттарды азайту % 2,0 2,0

2015 жылы жобамен стационарлық көздерден 3200,14 тонна зиянды заттар шығарылып, Оның ішінде 64 тоннасы зарарсыздандырылды. Яғни     стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттардың үлесі

2 %   азайтылды.

37.1. Стационарлық көздерден шығатын зиянды заттардың атмосфераға шығуы тонна 3200,1 3200,1 2014 жылы стационарлық көздерден жалпы 3501,137 тонна зиянды заттар шыққан.   2015 жылы «Батыс-Еуропа-Батыс Қытай» тас жолы құрылысының аяқталуына байланысты 3200,1 тонна зиянды заттар шығарылды.
37.2. Тұрмыстық қатты қалдықтардың жалпы көлемінің ішіндегі тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеудің үлесі % - -
38 Мемлекеттік орман қорының орманды алқаптарының алаңы Мың га - -
38.1. Ормандарды молықтыру және орман өсіру ауданы Мың га - -
39 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту % - -

Қала тұрғындарынан қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту

% 67,2 67,2 2015 жылы 172,5 мың тұрғынға қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша   қызметтер көрсетілді.

Санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес келетін ТҚҚ полигондарының үлесі (көму орындарының жалпы санынан)

% 25,0 25,0 Түркістан қаласы бойынша жалпы 12 қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын орындар бар. Оның ішінде 3 қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын орын (Түркістан қаласы, Шорнақ а/о, Оранғай а/о) санитариялық талаптарға сәйкес келеді. Яғни 25 % құрайды
4 Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
40

Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушы

лық деңгейін арттыру

%

98,5 98,5
40.1. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің бұзылуы санын азайту % 0,002 0,002
40.2.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы бойынша түскен шағымдар санын азайту

%

0,001 0,001