Түркістан қаласы бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 2017-2018 жылдарға жасалынған жоспарды бекіту туралы

Түркістан қаласы бойынша

жайылымдарды басқару

және оларды пайдалану жөніндегі

2017-2018 жылдарға жасалынған

жоспарды бекіту туралы

 

            Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 20 ақпандағы «Жайылымдар туралы» Заңының 8-бабының 1) тармақшасына сәйкес,Түркістан қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

            1. Түркістан қаласы бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 2017-2018 жылдарға жасалынған жоспары осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

            2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

         Қалалық мәслихат

         сессиясының төрағасы                                                      

         Қалалық мәслихат хатшысы                                             Ғ. Сәрсенбаев 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Об утверждении подготовленного

плана на 2017-2018 годы по управлению

и использованию пастбищами

города Туркестан

 

                                                                                    

            В соответствии с подпунктом 1) статьи8 Закона Республики Казахстан от 20февраля2017года «О пастбищах»,Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:

             1. Утвердить подготовленный план на 2017-2018 годы по управлению и использованию пастбищами города Туркестан согласно приложению к настоящему решению.

            2. Настоящее решение вводитсяв действиепо истечении десяти календарных дней последня его первого официального опубликования.

 

         Председатель сессии

          городского маслихата                                            

 

         Секретарьгородскогомаслихата                           Г. Сарсенбаев