Түркістан қаласы әкімдігінің «Иассы ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі» бойынша 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет

Бұл құжат Қаржы министрлігі «Қазақстан Ресубликасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жәтілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы №112-VI ҚРЗ Заңымен Бюджет кодексі «Азаматтық бюджет»   67-1 бабына сәйкес әзірленді.

2018-2020 жылдарға арналған Түркістан қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/136-VI шешімімен бекітілген.

2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет ауылдық округ бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.

2018 - 2020 жылдарға арналған бюджеттің түсімдер құрылымы

       

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

3

4

5

Түсімдер

88428,0

85452,0

88576,0

оныңішінде:

 

 

 

Салықтық түсімдер

2707,0

3077,0

3475,0

Салықтықеместүсімдер

293,0

338,0

365,0

Негізгікапиталдысатудантүсетін түсімдер

0

0

0

Трансферттердің түсімдері

85428,0

82037,0

84736,0

Бюджеттіккредиттіөтеу

0

0

0

Қарыздар түсімі

0,0

0,0

0,0

 

 

Түркістан қаласы әкімдігінің «Иассы ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мекемес»бойынша 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттің шығыстары

       

/мынтеңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Шығыстар барлығы

88428,0

85452,0

88576,0

оныңішінде:

 

 

 

Жалпысипаттағы мемлекеттікқызметтер

19395,0

20653,0

21574,0

Мемлекттік органның күрделі шығыстары

3860,0

460,0

500,0

Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық,сот, қылмыстық атқару қызметі

0

0

0

Білім беру

51775,0

53823,0

56267,0

Денсаулық сақтау

0

0

50,0

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1189,0

1376,0

1425,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

867,0

960,0

1040,0

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

100,0

180,0

220,0

Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану

0

0

0

Ауыл, су,орман,балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары

0

0

0

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы қызметі

0

0

0

Көлік және коммуникация

0

0

0

Басқалар

11242,0

8000,0

7500,0

Борышқа қызмет көрсету

0

0

0

Трансферттер

0

0

0

Қаржы активтерін сатып алу

0

0

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

0

0