Жолдаудағы басым бағытта ржүзеге асырылуда

Сәрсенбіде қала әкімі Ә.Өсербаевтың төрағалығымен өткен кезекті мәжілістіңкүнтәртібіндеЕлбасының «Қазақстандықтардыңәл-ауқатыныңөсуі: табыс пен тұрмыссапасынарттыру» аттыЖолдауындағыхалықтыңтабысынарттыру, әлеуметтікжағдайынжақсарту, орта жәнешағынкәсіпкерліктіоданәрідамыту, халықтыңөмірсүруінеқолайлыәріқауіпсізқоғамдық орта құрубағытындағыбасымдықтарбойыншакеңіненталқыланды. МәжіліскеқатысқанбарлықсалалықбөлімдергеәрбірбағыттағыЕлбасынақтылағантапсырмаларбойыншажоспарғасайміндеттержүктелініп, орындалумерзімдерімежеленді. Соныменқатар, 29-қыркүйектегі ЕлбасыныңТүркістанғажасағансапарындақаланың даму жоспарынасайберілгенбірқатартапсырмаларынаорайжасалғаніс-шараларжоспарынасәйкесжүзегеасырылатынмақсаттыміндеттер де пысықталды. Және осы бағыттағыжүзегеасырылатынкөптегенмаңыздымәселелержүйеленді.

Соныменқатар, 2018 жылықаладағыжүргізілген 12 көпқабаттыүйдіңжөндеужұмыстарыныңнәтижесіталқыланды. ҚалабасшысыӘліпбекШәріпбекұлыжөндеужұмыстарынмежеленгенмерзімдеаяқталауынқатаңқадағалаудытұрғынүйинспекциясынатапсырса, жылумекемесінетаяудақаладағыкөпқабаттыүйлер мен мекемелергеберілгенжылудыңжағдайынкүні-түніқадағалап, мәселетуындатпауынқатаңескертті.

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…