«МАКСИМУМ» АЙМАҚТЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Жалпы мағлұмат

«Максимум» АИО ЖШС-сы 2007 жылы құрылған және бүгінгі таңда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттiк инвестициялық саясатының бас қатысушысы.
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігі «Максимум» АИО ЖШС-сының жалғыз қолдаушысы болып табылады.
  Құрылған мақсаты:
Оңтүстік Қазақстан облысының ортақ инвестициялық белсендiлiгін жоғарылату.

ШыныбаевМәлік Мақсұтұлы– бас директор.

Іске асырылатынқызмет түрлері
1. Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлерін келесі жолмен қаржыландыру бойынша:
1) қаржы лизингі;
2) өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталында үлестік қатысу;
3) өзінің «Ырыс» микрокредиттік ұйымы» ЖШС-гі  еншілес ұйымы арқылы микрокредит беру.
2)  кәсіпкерлдерге инвестицияларды тарту бойынша келесі жолмен ықпал ету:

2.  ОҚО кәсіпкерлеріне консалтингтік қызмет көрсету бойынша:
1) қаржы институттарының талаптарына сай бизнес-жоспарларын әзірлеу;
2) түрлі қаржы институттарында кәсіпкерлердің жобаларын сүйемелдеу;
3) лайықты қаржы көзін таңдау;
4) банктердің және өзге қаржы институттарының қаржы беру шарттарын түсіндіру;
5) қаржы алу үшін қажетті құжаттама жиынтығын дайындау;
6) жобаларды іске асыру үшін қажетті жабдықтарды  және техниканы іріктеу;
7) жобалардың техникалық экономикалық негіздемелердін әзірлеу және талдау;
8) жобалардың  маркетингтік және техникалық пысықталғандығының сараптамасы;
9) маркетингтік зерттеуді өткізу;
10) маркетингтік стратегияларын әзірлеу;
11) ауылдық жерлерде кәсіпкерлік қызметін атқару және бухгалтерлік есеп, салықтық сауаттылығын арттыру бойынша семинарларды ұйымдастыру;

3. ОҚО кәсіпкерлеріне заң қызметтерін көрсету бойынша:
1) кәсіпкерлік бойынша заңнама актілерін түсіндіру;
2) заң құжаттарының айналымын құру, жүргізу және түсіндіру;
3) әділет органдарына заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөніндегі құжаттаманы дайындау  және ұсыну;
4) сот органдарында мемлекеттік билік органдарында бұзылған мүдделерді қорғау;
5) адвокаттік қызметпен байланысты емес өзге де заң қызметтерін көрсету;
3) Оңтүстік Қазақстан облысына инвестицияларды келесі жолмен тарту:
4.  заңды тұлғаларға қор биржасына бағалы қағаздарды шығаруға жәрдем беру;
5. акцияларды шығаруға мемлекеттік тіркелуіне құжатамма дайындау;
6. ірі инвесторларды тарту.
4) бухгалтерлік аутсорсингті атқару

Байланыстар:
«Максимум» » АИО ЖШС-сы Шымкент қаласы, Жангелдин көшесі, 13а үйінде орналасқан
Сым.: 8(7252) 500-943, 500-457, 561 736
Электронды байланыс:www.maksimum.kz– сайты
maximum_uko@mail.ru – хаттарға арналған электронды пошта.