2018 жыл 1 тамызға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

                             
                  2018 жылғы 1 шілдеге арналған
 облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп  
         
                                 
   Оңтүстік-Қазақстан облысы, Түркістан қаласы                 
Кезеңділігі        айлық                     
Өлшем бірілігі:        мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 32 567 541,0 37 161 336,0 37 234 788,0 20 740 197,0       20 991 111,8 101,2 56,4
            САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 728 557,0 2 641 355,0 2 641 355,0 1 473 674,0       1 664 809,5 113,0 63,0
1           Салықтық түсімдер 2 728 557,0 2 641 355,0 2 641 355,0 1 473 674,0       1 664 809,5 113,0 63,0
            САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 31 672,0 42 970,0 42 970,0 14 103,0       28 837,6 204,5 67,1
2           Салықтық емес түсiмдер 31 672,0 42 970,0 42 970,0 14 103,0       28 837,6 204,5 67,1
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 76 710,0 76 710,0 76 710,0 22 469,0       67 513,6 300,5 88,0
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 76 710,0 76 710,0 76 710,0 22 469,0       67 513,6 300,5 88,0
            ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 29 730 602,0 34 400 301,0 34 473 753,0 19 229 951,0       19 229 951,0 100,0 55,8
4           Трансферттердің түсімдері 29 730 602,0 34 400 301,0 34 473 753,0 19 229 951,0       19 229 951,0 100,0 55,8
            II. ШЫҒЫНДАР 32 483 916,0 37 030 985,0 37 104 437,0 20 612 915,0 28 211 862,0 23 914 356,9 4 324 297,8 19 590 059,2 95,0 52,8
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 356 922,0 649 751,0 649 751,0 352 884,0 450 871,0 368 152,7 18 183,6 349 969,1 99,2 53,9
02           Қорғаныс 138 006,0 202 117,0 202 117,0 183 334,0 192 783,0 188 196,2 4 867,7 183 328,6 100,0 90,7
03           Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 64 237,0 87 960,0 87 960,0 50 329,0 87 960,0 81 402,2 40 145,3 41 256,8 82,0 46,9
04           Бiлiм беру 20 193 075,0 21 843 136,0 21 921 082,0 12 235 445,0 15 281 879,0 13 510 088,3 1 482 332,4 12 027 755,9 98,3 54,9
05           Денсаулық сақтау 220,0 220,0 220,0 20,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06           Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 587 097,0 2 869 745,0 2 869 745,0 1 769 776,0 2 046 132,0 1 880 817,7 156 198,0 1 724 619,7 97,4 60,1
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 294 014,0 3 684 672,0 3 695 690,0 1 821 373,0 3 666 757,0 2 640 794,5 1 057 531,5 1 583 263,0 86,9 42,8
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 716 912,0 787 051,0 787 051,0 484 782,0 610 341,0 533 495,3 66 933,1 466 562,2 96,2 59,3
09           Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 735 179,0 2 681 262,0 2 681 262,0 1 063 205,0 2 681 262,0 1 879 563,7 816 358,7 1 063 205,0 100,0 39,7
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 390 364,0 424 550,0 424 550,0 229 041,0 367 198,0 338 258,9 109 864,3 228 394,5 99,7 53,8
11           Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 88 285,0 116 168,0 121 116,0 39 839,0 105 691,0 39 632,3 5 254,3 34 378,0 86,3 28,4
12           Көлiк және коммуникация 1 348 354,0 1 195 967,0 1 195 967,0 946 912,0 1 190 851,0 962 476,5 492 986,7 469 489,8 49,6 39,3
13           Басқалар 255 859,0 442 867,0 422 407,0 158 472,0 252 407,0 213 975,7 73 642,2 140 333,5 88,6 33,2
14           Борышқа  қызмет көрсету 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 1 315 385,0 2 045 512,0 2 045 512,0 1 277 503,0 1 277 503,0 1 277 503,0 0,0 1 277 503,0 100,0 62,5
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -8 498,0 -1 273,0 -1 273,0 3 608,0       -2 154,4    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 0,0 7 215,0 7 215,0 3 608,0 7 215,0 2 932,0 0,0 2 932,0 81,3 40,6
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 0,0 7 215,0 7 215,0 3 608,0 7 215,0 2 932,0 0,0 2 932,0 81,3 40,6
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0       5 086,4 0,0 59,9
5           Бюджеттік кредиттерді өтеу 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0       5 086,4 0,0 59,9
            IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 83 625,0 243 607,0 243 607,0 240 526,0       240 526,0    
            ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 83 625,0 243 607,0 243 607,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 0,0 240 526,0 100,0 98,7
13           Басқалар 83 625,0 243 607,0 243 607,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 0,0 240 526,0 100,0 98,7
            V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 8 498,0 -111 983,0 -111 983,0 -116 852,0       1 162 680,9    
            VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -8 498,0 111 983,0 111 983,0 116 852,0       -1 162 680,9    
            ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 0,0 7 215,0 7 215,0 3 608,0       3 608,0 100,0 50,0
7           Қарыздар түсімі 0,0 7 215,0 7 215,0 3 608,0       3 608,0 100,0 50,0
            ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0 8 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16           Қарыздарды өтеу 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0 8 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 113 256,0 113 256,0 113 244,0       -1 166 288,9    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               113 256,5    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               1 279 545,5    
                                 
                                 
                                 
Зам.акима города Туркестан                                                        М.ТангатаровРуководитель отдела экономики и

финансов                                                                                        З.БимбетоваЗав.сектор финансирования

местного бюджета и отчетности                                                К.Оспанова
     

 

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…