2018 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2018 жылғы 1 желтоқсанға арналған
облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп  
                             
  
Республика (облыс, қала, аудан)  Оңтүстік-Қазақстан облысы, Түркістан қаласы             
Кезеңділігі        айлық                 
Өлшем бірілігі:      мың теңге                 
                             
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10
            I. КІРІСТЕР 32 567 541,0 41 523 395,0 42 369 853,0 34 961 757,0   35 452 022,3 101,4 83,7
            САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 728 557,0 2 626 078,0 2 626 078,0 2 377 201,0   2 627 421,2 110,5 100,1
1           Салықтық түсімдер 2 728 557,0 2 626 078,0 2 626 078,0 2 377 201,0   2 627 421,2 110,5 100,1
            САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 31 672,0 37 505,0 37 505,0 31 976,0   50 334,5 157,4 134,2
2           Салықтық емес түсiмдер 31 672,0 37 505,0 37 505,0 31 976,0   50 334,5 157,4 134,2
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 76 710,0 93 485,0 93 485,0 71 872,0   103 947,6 144,6 111,2
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 76 710,0 93 485,0 93 485,0 71 872,0   103 947,6 144,6 111,2
            ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 29 730 602,0 38 766 327,0 39 612 785,0 32 480 708,0   32 670 319,0 100,6 82,5
4           Трансферттердің түсімдері 29 730 602,0 38 766 327,0 39 612 785,0 32 480 708,0   32 670 319,0 100,6 82,5
            II. ШЫҒЫНДАР 32 483 916,0 41 396 125,0 42 242 583,0 34 834 472,0 40 702 684,0 34 288 401,5 98,4 81,2
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 356 922,0 484 078,0 1 330 536,0 1 288 964,0 1 318 729,0 1 286 920,3 99,8 96,7
02           Қорғаныс 138 006,0 313 687,0 313 687,0 312 537,0 312 659,0 309 584,4 99,1 98,7
03           Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 64 237,0 84 381,0 84 381,0 59 102,0 84 381,0 56 721,4 96,0 67,2
04           Бiлiм беру 20 193 075,0 18 642 582,0 18 643 747,0 17 342 115,0 17 897 895,0 17 203 414,6 99,2 92,3
05           Денсаулық сақтау 220,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
06           Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 587 097,0 2 638 170,0 2 638 170,0 2 480 678,0 2 521 207,0 2 457 126,9 99,1 93,1
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 294 014,0 8 118 995,0 8 133 811,0 4 439 725,0 8 129 902,0 4 395 206,9 99,0 54,0
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 716 912,0 698 370,0 698 370,0 662 935,0 675 841,0 658 344,7 99,3 94,3
09           Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 735 179,0 4 042 499,0 4 042 499,0 2 954 137,0 4 042 499,0 2 954 068,6 100,0 73,1

 

10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 390 364,0 335 155,0 344 103,0 334 587,0 339 288,0 334 582,8 100,0 97,2
11           Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 88 285,0 270 445,0 270 445,0 62 076,0 267 888,0 61 211,6 98,6 22,6
12           Көлiк және коммуникация 1 348 354,0 1 168 756,0 1 168 756,0 1 028 817,0 1 167 913,0 704 247,2 68,5 60,3
13           Басқалар 255 859,0 453 870,0 428 941,0 353 265,0 428 941,0 351 438,0 99,5 81,9
14           Борышқа  қызмет көрсету 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 1 315 385,0 4 145 130,0 4 145 130,0 3 515 534,0 3 515 534,0 3 515 534,0 100,0 84,8
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -8 498,0 -1 948,0 -1 948,0 6 540,0   -787,1    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 0,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 539,5 100,0 100,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 0,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 539,5 100,0 100,0
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0   7 326,6 0,0 86,3
5           Бюджеттік кредиттерді өтеу 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0   7 326,6 0,0 86,3
            IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 83 625,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0   240 526,0    
            ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 83 625,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 100,0 100,0
13           Басқалар 83 625,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 240 526,0 100,0 100,0
            V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 8 498,0 -111 308,0 -111 308,0 -119 781,0   923 881,9    
            VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -8 498,0 111 308,0 111 308,0 119 781,0   -923 881,9    
            ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 0,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0   6 540,0 100,0 100,0
7           Қарыздар түсімі 0,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0   6 540,0 100,0 100,0
            ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0 8 488,0 0,0 0,0 0,0
16           Қарыздарды өтеу 8 498,0 8 488,0 8 488,0 0,0 8 488,0 0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 113 256,0 113 256,0 113 241,0   -930 421,9    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
               
            Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0   -29 318,7    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0   901 103,2    
                             
                             
                             
Зам.акима города Туркестан                                                        М.ТангатаровРуководитель отдела экономики и

финансов                                                                                        З.БимбетоваЗав.сектор финансирования

местного бюджета и отчетности                                                К.Оспанова